Mimoriadny vlak

Mimoriadny vlak ponúka najvyššiu variabilitu a nezávislosť pri železničnej preprave. Zostava celého vlaku je plne prispôsobiteľná vašim požiadavkám.

Príklady využitia

  • jednoduchá preprava veľkých skupín cestujúcich (až do 800 osôb),
  • preprava pre náročnejších zákazníkov - mobilné spoločenské akcie, pričom do vlaku je možné zaradiť aj reštauračný vozeň s občerstvením a stravovacími službami,
  • motorový vozeň pre fanúšikov železníc, turistické programy na zájazdoch a záujemcov o cestovanie vlakom cez krásne zákutia Slovenska. Takýto vlak má veľké výhody v tom, že v najzaujímavejších častiach trate môže znížiť rýchlosť podľa potreby (napríklad pri záujme turistov o fotografovanie), ba dokonca za určitých podmienok aj zastaviť. 

Kontakt:

Ing. Ferdinand Ginelli, tel. 055/2295047, mail: ginelli.ferdinand@slovakrail.sk

Mgr. Ernest Hosťovecký, tel. 02/20295477, mail: hostovecky.ernest@remove-this.slovakrail.sk

Kliknite na ďalšie informácie, ako objednať mimoriadnu prepravu.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 01.08.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.