Mimoriadny historický vlak

Jazdy nostalgických vlakov, najmä s impozantným parným rušňom na čele, môžu veľmi výrazne dokresliť kolorit akéhokoľvek slávnostného podujatia. Jazda parného vlaku je už sama o sebe udalosťou, ktorá sa medializuje a teší sa veľkému záujmu verejnosti, dospelých aj detí.

Ilustračné foto

Ponúkame

  • sprostredkovanie kontaktu na kluby s historickou technikou, u ktorých je možné vlak objednať
  • možnosť spojiť historický rušeň objednaný inde s vozňami Železničnej spoločnosti Slovensko

Kontakt:

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 05.05.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.