Mimoriadne prepravy

Železničná spoločnosť Slovensko ponúka možnosť prepravy netradičným spôsobom - formou mimoriadnych prepráv. Sú to prepravy nad rámec pravidelného cestovného poriadku. Z toho vyplýva aj hlavná výhoda takejto prepravy - vyššia flexibilita a možnosť realizovať prepravu podľa vašich požiadaviek. Môžete si samozrejme vybrať druh vozňa, ako aj čas realizovania prepravy.

Naša ponuka

  • Mimoriadny vozeň zaradený do pravidelného vlaku, ktorý bude vyhradený len pre vás,
  • Spoločenský vozeň - veľkopriestorový klimatizovaný vozeň určený na prezentačné jazdy, bankety, konferencie, oslavy a aj svadby,
  • Historický vlak - sprostredkovanie kontaktu na prevádzkovateľov historických vlakov,
  • Mimoriadny vlak zostavený a vypravený len pre vás a podľa vašich požiadaviek,
  • K nášmu sortimentu prepravných služieb ponúkame aj reštauračné služby a občerstvenie na profesionálnej úrovni.

Kontaktujte našich pracovníkov:

Ochotne vám pomôžu pretransformovať vaše predstavy o mimoriadnej preprave na skutočnosť. Poradia vám tak pri výbere vhodných vozňov pre vašu mimoriadnu prepravu, ako aj pri výbere najvhodnejšej trasy.

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 05.05.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.