Verejná dražba

Veci a batožiny, ktoré si cestujúci zabudli alebo stratili vo vlaku či v priestore železničnej stanice, sa sústreďujú v Zberni nálezov v Košiciach.

Ak sa do určitého času o ne ich majiteľ neprihlási, sú potom predmetom verejnej dražby.

Súvisiace články

Najbližšia dražba neprevzatých nálezov uložených v Zberni nálezov Košice sa uskutoční v priestoroch pre cestujúcu verejnosť v prijímacej budove železničnej stanice v Košiciach v piatok 13. septembra 2019 od 9:00.

Na deň 20. septembra 2019 pripravuje CeP Trnava odpredaj neprevzatých nálezov uložených v Zberni nálezov Trnava. Odpredaj nevyzdvihnutých predmetov sa vykoná v priestoroch pre cestujúcu verejnosť v prijímacej budove žst. Trnava v čase od 10.00.

Dátum poslednej aktualizácie: 03.09.2019
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia