Straty a nálezy

Batožiny, kabáty, bundy, fotoaparáty, dáždniky alebo aj obľúbený "plyšák"...Všetky tieto veci sa už našli zabudnuté vo vlakoch. Ako v takých prípadoch postupovať?

Ak ste niečo zabudli alebo stratili...

  • volajte prosím Kontaktné centrum (telefónne číslo 18 188), prípadne mailujte na adresu info@remove-this.slovakrail.sk. Čím skôr sa budete informovať, tým je šanca na úspech väčšia. Nájdený predmet môžeme na požiadanie majiteľa dopraviť na stanicu, ktorú má v dosahu,

Ak ste našli opustenú batožinu alebo vec...

  • odovzdajte ju prosím nášmu zamestnancovi (vlakvedúcemu, osobnému pokladníkovi, prípadne pracovníkovi Zákazníckeho centra) alebo to ohláste Železničnej polícii,

Je táto služba spoplatnená?

  • v prípade, že si majiteľ vec do niekoľkých dní nevyzdvihne, je stanovený poplatok za úschovu: 2 € za kus a každý začatý deň alebo 6 € za kus a každý začatý týždeň. Maximálna výška poplatku je 15 € za kus,
  • spoplatnené môže byť aj pátranie po veci (3 €) - obvykle v prípade, ak sa vec nepodarilo hneď nájsť a jej hľadanie bolo komplikovanejšie,
  • poplatok za poslanie nájdenej veci do stanice podľa výberu cestujúceho predstavuje 3 € za každú položku.

Čo sa stane, ak sa nikto neprihlási?

  • zberňa nálezov sa nachádza v Košiciach. Ak sa do určitého času majiteľ neprihlási, sú potom nájdené či stratené veci predmetom verejnej dražby.
Dátum poslednej aktualizácie: 18.01.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.