BEZPLATNÉ PARKOVANIE

  • možnosť rezervovať si k lístku do 1. triedy alebo na vlak InterCity kúpenému cez internet

 Prosím kliknite na mapku, aby sa zobrazili ďalšie informácie 

Bratislava

Trnava

Žilina

Poprad

  Prosím kliknite na mapku, aby sa zobrazili ďalšie informácie 

Kto môže využiť ponuku

  • bezplatné parkovanie poskytujeme k vnútroštátnym i medzinárodným spiatočným cestovným lístkom zakúpeným cez internet do 1. triedy (v IC vlakoch aj do 2. triedy) na vzdialenosť aspoň 90 kilometrov v jednom smere,
  • ponuku môžete využiť aj k cestovným lístkom s lôžkami Single a Double, a to aj v prípade, ak využívate zvýhodnené cestovné SLOVAK EXPRES alebo EUROPA EXPRES) alebo pri kombinácii rôznych lístkov pri ceste tam a späť (napríklad na cestu tam môžete využiť nočný vlak s lôžkom Single alebo Double a na cestu späť denný vlak s lístkom do 1. triedy alebo na cestu tam denný vlak s lístkom do 1. triedy a na cestu späť lístok SLOVAK EXPRES s lôžkom Double alebo Single),
  • ponuku je možné využiť aj k lístku MAXI KLASIK, ak si zakúpite cez internet miestenku do 1. triedy,
  • bezplatne môžete parkovať počas trvania vašej cesty, teda od odchodu vlaku na cestu tam až do príchodu vlaku na cestu späť. Samozrejme, k tomuto času pridáme nevyhnutnú časovú rezervu na zaparkovanie auta a prestup medzi autom a vlakom. Maximálna doba parkovania však nemôže presiahnuť 48 hodín pri vnútroštátnych lístkoch a 72 hodín pri medzinárodných lístkoch,
  • počet parkovacích miest je limitovaný,
  • ponuku nie je možné využiť pri zakúpení lístkov do 1. triedy na EC vlaky do Maďarska a nočný vlak EN 476/477 Metropol (trasa Budapešť - Berlín), keďže na tieto vlaky nie sú k dispozícii lístky (respektíve lôžkové lístky Single alebo Double) cez internet.

Ako si objednať miesto

  • miesto na parkovanie si prosím rezervujte na Kontaktnom centre ZSSK (tel. č. 18 188),
  • Kontaktné centrum vám pošle parkovaciu kartu emailom, kartu je potrebné vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pod predným sklom automobilu,
  • v čase kratšom ako 30 minút pred odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho už nestihneme požiadavku na parkovaciu kartu vybaviť.
^ Hore