Bezplatné parkovanie na staniciach

Cestujúcim so spiatočným cestovným lístkom do 1. triedy (v IC vlakoch aj do 2. triedy) kúpeným cez internet ponúkame bezplatné parkovanie. K dispozícii je na staniciach v Bratislave, Trnave, Žiline a v stanici Poprad-Tatry. 

Ako môžete využiť ponuku

  • bezplatné parkovanie poskytujeme k vnútroštátnym i medzinárodným spiatočným cestovným lístkom zakúpeným cez internet do 1. triedy (v IC vlakoch aj do 2. triedy) na vzdialenosť aspoň 90 kilometrov v jednom smere,
  • ponuku môžete využiť aj k cestovným lístkom s lôžkami Single a Double, a to aj v prípade, ak využívate zvýhodnené cestovné SLOVAK EXPRES alebo EUROPA EXPRES) alebo pri kombinácii rôznych lístkov pri ceste tam a späť (napríklad na cestu tam môžete využiť nočný vlak s lôžkom Single alebo Double a na cestu späť denný vlak s lístkom do 1. triedy alebo na cestu tam denný vlak s lístkom do 1. triedy a na cestu späť lístok SLOVAK EXPRES s lôžkom Double alebo Single),
  • ponuku je možné využiť aj k lístku MAXI KLASIK, ak si zakúpite cez internet miestenku do 1. triedy,
  • bezplatne môžete parkovať počas trvania vašej cesty, teda od odchodu vlaku na cestu tam až do príchodu vlaku na cestu späť. Samozrejme, k tomuto času pridáme nevyhnutnú časovú rezervu na zaparkovanie auta a prestup medzi autom a vlakom. Maximálna doba parkovania však nemôže presiahnuť 48 hodín pri vnútroštátnych lístkoch a 72 hodín pri medzinárodných lístkoch,
  • počet parkovacích miest je limitovaný,
  • ponuku nie je možné využiť pri zakúpení lístkov do 1. triedy na EC vlaky do Maďarska a nočný vlak EN 476/477 Metropol (trasa Budapešť - Berlín), keďže na tieto vlaky nie sú k dispozícii lístky (respektíve lôžkové lístky Single alebo Double) cez internet.

Ako si objednať miesto

  • miesto na parkovanie si prosím rezervujte na Kontaktnom centre ZSSK (tel. č. 18 188),
  • Kontaktné centrum vám pošle parkovaciu kartu emailom, kartu je potrebné vytlačiť a umiestniť na viditeľnom mieste pod predným sklom automobilu.

Parkovacie miesto v Bratislave

Parkovacie miesto v Trnave

Parkovacie miesto v Poprade

Parkovacie miesto v Žiline

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.