Prepravný poriadok

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko je dokument upravujúci podmienky, za ktorých dopravca – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravuje osoby, batožinu, zvieratá a veci na sieti železničných dráh. 

Obsahuje tiež tarifné podmienky ako aj cenníky všetkých druhov cestovného a spôsob jeho výpočtu. Prepravný poriadok je pre cestujúcich k dispozícii na internete, informácie o ňom podajú v kontaktnom centre, v zákazníckych centrách, je možné doň nahliadnuť u vlakových čiat vo vlakoch a v pokladniciach. Výňatky z neho sú vo forme vývesiek v priestoroch železničných staníc.

Dokumenty na stiahnutie

Vlaky InterCity majú osobitný prepravný poriadok. Kliknite prosím na ďalšie informácie.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 25.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.