Prepravný poriadok

Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko je dokument upravujúci podmienky, za ktorých dopravca – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) prepravuje osoby, batožinu, zvieratá a veci na sieti železničných dráh. 

Obsahuje tiež tarifné podmienky ako aj cenníky všetkých druhov cestovného a spôsob jeho výpočtu. Prepravný poriadok je pre cestujúcich k dispozícii na internete, informácie o ňom podajú v kontaktnom centre, v zákazníckych centrách, je možné doň nahliadnuť u vlakových čiat vo vlakoch a v pokladniciach. Výňatky z neho sú vo forme vývesiek v priestoroch železničných staníc.

Dokumenty na stiahnutie

Prepravný poriadok ZSSK (3,77 MB, PDF) Veľkosť 3,77 MB, formát PDF

Vlaky InterCity majú osobitný prepravný poriadok. Kliknite prosím na ďalšie informácie.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 11.11.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.