EURegio - výhodné lístky do Viedne

EURegio cenník osobitnej tarify – Wien Ticket od 1. januára 2015

Trať

Obyčajné
cestovné
spiatočné 

Polovičné
cestovné
spiatočné 

Bratislava - Wien Hauptbahnhof

14,00 €

 7,00 €

Nové Zámky - Wien Hauptbahnhof

23,60 €

11,80 €

Leopoldov/Trnava - Wien Hauptbahnhof

19,00 €

 9,50 €

Šaľa/Galanta - Wien Hauptbahnhof

20,00 €

10,00 €

Zvolen - Wien Hauptbahnhof

32,00 €

16,00 €

Banská Bystrica - Wien Hauptbahnhof

32,00 €

16,00 €

Devínska Nová Ves - Wien Hauptbahnhof

14,00 €

 7,00 €

Levice - Wien Hauptbahnhof

24,40 €

12,20 €

EURegio cenník osobitnej tarify – Wien Ticket + Z 100* od 1. januára 2015

Trať

Obyčajné
cestovné
spiatočné 

Polovičné
cestovné
spiatočné 

Bratislava - Wien Hauptbahnhof

18,80 €

 9,40 €

Nové Zámky - Wien Hauptbahnhof

28,40 €

14,20 €

Leopoldov/Trnava - Wien Hauptbahnhof

23,80 €

11,90 €

Šaľa/Galanta - Wien Hauptbahnhof

24,80 €

12,40 €

Zvolen - Wien Hauptbahnhof

36,80 €

18,40 €

Banská Bystrica - Wien Hauptbahnhof

36,80 €

18,40 €

Devínska Nová Ves - Wien Hauptbahnhof

18,80 €

 9,40 €

Levice - Wien Hauptbahnhof

29,20 €

14,60 €

 * Z 100 – prvá tarifná zóna vo Viedni, tzv. Kernzone

Súvisiace články

  • lístok možno kúpiť v pokladniciach ZSSK,
  • polovičné cestovné pre deti od 6 do 15 rokov a na prepravu psov,
  • platí na cestu z bratislavskej hlavnej stanice cez Marchegg aj z Bratislavy - Petržalky cez Kittsee,
  • prerušenie cesty je dovolené,
  • platí 16 dní, cestu tam treba podniknúť v prvý deň platnosti,
  • lístok je možné vrátiť najneskôr deň pred prvým dňom platnosti so stornom 10 %, najmenej 3 €,
  • lístok na viedenskú MHD (Z 100) netreba v MHD označovať a cestujúci si môže stanoviť deň platnosti,
  • 2. vozňová trieda.
Dátum poslednej aktualizácie: 10.12.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.