Bratislava, Žilina, Košice - Berlín

Na prepravu cestujúcich medzi Bratislavou, Žilinou, Košicami a Berlínom tranzitom cez Českú republiku ponúkame špeciálnu zľavnenú cenu. 

Podmienky výdaja

Podmienkou pre získanie špeciálnej zľavnenej ceny je zakúpenie spiatočného cestovného lístka pre trať Bratislava – Berlín, Žilina - Berlín alebo Košice - Berlín.
Pri relácií Žilina – Berlín a Košice – Berlín je cestovný lístok platný cez oba hraničné prechody Lúky pod Makytou/ Horní Liděč alebo Čadca/Mosty u Jablunkova.

Súvisiace články

Platnosť lístka

Zľavnený medzinárodný cestovný lístok platí 1 mesiac. 

Polovičné cestovné

Polovičné cestovné lístky sa vystavujú pre deti (6-15 rokov) a na prepravu psov.

Vlaky

Cestovný lístok platí vo všetkých vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a ČD. 

Prerušenie cesty

Prerušenie cesty v čase platnosti medzinárodného cestovného lístka je dovolené. 

Zmena vozňovej triedy

Doplatok za precestovanú trať v prvej vozňovej triede sa vypočíta z rozdielu 1. a 2. vozňovej triedy obyčajného cestovného za precestovanú trať v 1. vozňovej triede. 

 Cenník (.html)

Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2013
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.