Autovlak (Humenné) - Košice - Praha

Čas nakládky EC 242/243 Košičan:

 • Košice: 10.45 h – 10.55 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 10.45 h.
 • Praha hl. n.: 11.45 h – 12.15 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 11.45 h.

Časy vykládky EC 242/243 Košičan:

 • Košice: 20.00 h – 20.15 h
 • Praha hl. n.: od 21.30 h

Vlastnú nakládku a vykládku auta si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov.

Čas nakládky R 442/443 Bohemia:

 • Humenné: 18.45 h – 19.05 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 18.45 h,
 • Košice: 20.35 h – 21.20 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 20.35 h,
 • Praha hl. n.: 21.30 h – 22.00 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 21.30 h,

Čas vykládky R 442/443 Bohemia:

 • Humenné: od 11.00 h
 • Košice: od 8.40 h
 • Praha hl. n.: 8.25 h - 8.50 h

Vlastnú nakládku a vykládku vozidla si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov.

Rozmery auta:

Maximálna výška auta na hornej plošine: 2000 mm so šírkou strechy do 1350 mm,

Maximálna výška auta na spodnej plošine: 1550 mm, šírka 2000 mm

Kapacita vozňa:

11 miest pre autá

Vrátenie cestovného dokladu na prevoz auta

 • do 24. hodiny dňa, ktorý predchádza dňu odchodu vlaku z nástupnej stanice cestujúceho s úhradou 10 %
 • v deň odchodu do troch hodín hodín pred odchodom vlaku z nástupnej stanice cestujúceho s úhradou 50 %
 • ak sú dôvody na strane železnice, bez úhrady
Dátum poslednej aktualizácie: 27.08.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.