Autovlak (Humenné) - Košice - Praha

Čas nakládky EC 242/243 Košičan:

 • Košice: 10.45 h – 10.55 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 10.45 h.
 • Praha hl. n.: 12.20 h – 12.40 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 12.20 h.

Časy vykládky EC 242/243 Košičan:

 • Košice: 20.00 h – 20.15 h
 • Praha hl. n.: od 21.30 h

Vlastnú nakládku a vykládku auta si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov.

Čas nakládky R 442/443 Bohemia:

 • Humenné: 18.45 h – 19.05 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 18.45 h,
 • Košice: 20.35 h – 21.20 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 20.35 h,
 • Praha hl. n.: 22.00 h – 22.40 h. Cestujúcich prosíme, aby prišli s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 22.00 h.

Čas vykládky R 442/443 Bohemia:

 • Humenné: od 11.00 h
 • Košice: od 8.40 h
 • Praha hl. n.: 8.25 h - 8.50 h

Vlastnú nakládku a vykládku vozidla si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov.

Rozmery auta:

Maximálna výška auta na hornej plošine: 2000 mm so šírkou strechy do 1350 mm,

Maximálna výška auta na spodnej plošine: 1550 mm, šírka 2000 mm

Kapacita vozňa:

11 miest pre autá

Vrátenie alebo výmena rezervačných dokladov na prepravu áut

 • bez odpočítania úhrady - ak sú dôvody na strane železnice.
 • úhrada 10 % - za podmienky, že rezervačný doklad na auto (prípadne aj so spolucestujúcimi ak je vydaný na spoločnom doklade), bol odrieknutý najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku. Miesto sa musí vrátiť do systému iKVC, pokiaľ to systém umožňuje,
 • úhrada 50 % - za podmienky, že rezervačný doklad bol odrieknutý v deň odchodu vlaku alebo rezervačný doklad na auto nebol vôbec vrátený do systému iKVC,
 • podobné podmienky platia pri vrátení lístka na lôžko.
Dátum poslednej aktualizácie: 24.07.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.