Autovlak (Humenné) - Košice - Praha

V prípade prepravy vozidiel vlakom z Košíc do Prahy a späť vám ponúkame dve možnosti.
Buď budete spolu so svojím vozidlom cestovať nočným vlakom alebo pôjdete cez deň.
Autovozeň je radený cez deň vo vlaku EC 242/243 Košičan EC 242 ide z Košíc v nedeľu a v určené dátumy, EC 243 ide z Prahy v piatok a v určené dátumy. V noci jeautovozeň radený vo vlaku R 442/443 Bohemia (ide v určené dátumy), pričom nočný autovlak premáva až z/do Humenného

Denný autovozeň je radený vo vlaku EC 242 Košičan na trati Košice - Praha hl. n. s odchodom z Košíc o 11.40 h a príchodom do Prahy hl. n. o 19.21 h. Vo vlaku EC 243 Košičan na trati Praha hl. n. - Košice odchádza autovozeň z Prahy hl. n. o 13.06 h a do Košíc prichádza o 20.45 h.

Nočný autovozeň je radený vo vlaku R 442 Bohemia na trati (Humenné) - Košice - Praha hl. n. s odchodom z Humenného o 19.46 h, z Košíc o 22.14 h a príchodom do Prahy hl. n. o 7.47 h. Vo vlaku R 443 Bohemia na trati Praha hl. n. – Košice – (Humenné) odchádza autovozeň z Prahy hl. n. o 23.08 h a do Košíc pricádza o 8.11 h a d Humenného o 10.33 h .

Nakládka a vykládka

Nakládka EC 242/243 Košičan:

 • Košice 10.45 h – 10.55 h, príchod s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 10.45 h,
 • Praha hl. n. 12.20 h – 12.40 h, príchod s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 12.20 h.

Vykládka EC 242/243 Košičan:

 • najskôr 30 minút po príchode vlaku do stanice Košice, resp. Praha,
 • vykládka vozidiel v stanici Košice je v čase od 20.00 h – 20,.15 h, v stanici Praha hl. n. od 21.30 h, 
 • vlastnú nakládku a vykládku auta si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov.

Nakládka R 442/443 Bohemia:

 • Humenné 18.45 h – 19.05 h, príchod s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 18.45 h,
 • Košice 20.35 h – 21.20 h, príchod s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 20.35 h, 
 • Praha hl. n. 22.00 h – 22.40 h, príchod s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 22.00 h.

Vykládka R 442/443 Bohemia:

 • najskôr 30 minút po príchode vlaku do cieľovej stanice, 
 • v stanici Humenné v čase od 11.00 h, v stanici Košice v čase od 8.40 a v stanici Praha hl. n. od 8.25 h do 8.50 h, 
 • vlastnú nakládku a vykládku vozidla si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. prevádzkuje autovlak v spolupráci s Wagon Slovakia Košice a. s.
Po príchode vlakov EC 243 Košičan do Košíc a R 443 Bohemia do Košíc, alebo Humenného bude autovozeň spolu s lôžkovým vozňom (od vlaku R 443 Bohemia) pristavený na miesto vykládky a výstupu cestujúcich najneskôr do 30 min. Upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili pokynmi sprievodcu lôžkového vozňa a zamestnanca obsluhujúceho nakladaciu rampu. 

Rezervácia

Rezervačné doklady na prepravu v autovlaku v obidvoch smeroch sú na území Slovenskej republiky vydávané vo všetkých železničných staniciach vybavených terminálom iKVC, predávajúcich medzinárodné cestovné doklady. Okrem toho vás upozorňujeme na možnosť využiť terminály iKVC umiestnené v centre Bratislavy na Klemensovej ulici č. 8 a v Košiciach na Železničnej č. 1. 

Základné lehoty na predaj rezervačných dokladov na autovlak:

 • začiatok predaja - dva mesiace pred odchodom z nástupnej stanice
 • ukončenie predaja - 2 hodiny pred pravidelným odchodom vlaku z východzej stanice vlaku, tj. Humenné, alebo Praha hl.n.
 • v prípade zmeny cestovného poriadku je čas predaja skrátený cca na 1 mesiac pred odchodom vlaku z nástupnej stanice

Prepravné a tarifné podmienky

V špeciálnom dvojpodlažnom vozni sa prepravujú len osobné autá. Výška auta môže byť maximálne 2000 mm za predpokladu, že šírka strechy je do 1350 mm na hornej plošine. Na spodnej plošine je povolená výška maximálne 1550 mm. Maximálna šírka prepravovaného vozidla je 2 000 mm. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava auta bez vodiča, platného evidenčného čísla zapísaného v osvedčení o evidencii a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V rámci susedskej prepravy medzi ČD a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. je poskytovaná výrazná zľava v cene za prepravu auta a cestovného pre vodiča a rovnako aj v cene cestovného pre spolucestujúcich, v cene ležadlového alebo lôžkového lístka. 

Upozornenie!

Podpisom Objednávky  na prepravu autovlakom (formulár je na konci stránky v Dokumentoch na stiahnutie) potvrdzuje objednávateľ správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Pri zistení, že objednávateľom boli uvedené nesprávne, resp. nepravdivé údaje (hlavne údaje o rozmeroch vozidla), vozidlo bude vylúčené z prepravy a v prípade poškodenia automobilu nebude reklamácia uznaná!!! . 

Koľko vás to bude stáť?

S platnosťou od 1. apríla 2008 je možné spoločne s autom prepraviť ďalších spolucestujúcich a to maximálne 5 osôb (vrátane vodiča) bez rozdielu veku za ceny uvedené v cenníku.
Pre zákazníkov (vodič a spolucestujúci), prepravujúcich autá, je prednostne určený lôžkový vozeň radený pred autovozňom. Do tohto vozňa si môže vodič a spolucestujúci zakúpiť lôžko T3 v cene 13,50 EUR alebo lôžko Double v cene 19,50 EUR. Ak cestuje v kupé len vodič, neznamená to, že má vyhradené celé kupé pre seba, pretože voľné miesta sa prideľujú ďalším cestujúcim. V prípade, že cestujúci chce cestovať v kupé sám, má možnosť si zakúpiť lôžko Singel v inom vozni podľa platného cenníka. To isté platí v prípade, že cestujúci chce využiť ležadlo. Cestovný lístok s názvom "preprava automobilu" určený na prepravu auta je považovaný za medzinárodný lístok na 2. vozňovú triedu, v prípade prestupu vo vyššej vozňovej triedy cestujúci zaplatia prípadný doplatok a lôžkový lístok príslušnej kategórie.

Pri obsadzovaní miest v lôžkovom vozni platí štandardné obsadzovanie lôžkových vozňov v medzinárodnej preprave, t. j. rozlišuje sa kupé ženy/muži. Voľné lôžkové miesta vo vozni dopredáva len sprievodca vozňa po ukončení nakládky áut za cenu lôžka.
Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava auta bez vodiča, platného evidenčného čísla zapísaného v osvedčení o evidencii a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná. 

Nakládka a zabezpečovanie motocyklov na autovozni

Cestujúci je povinný sám si zabezpečiť popruhy, naloženie a zaistenie motocykla. Podrobnosti o spôsobe umiestnenia a upevnenia motocykla na autovzni TU!

Vrátenie alebo výmena rezervačných dokladov na prepravu áut

Pri vrátení rezervačných dokladov na prepravu automobilu platia nasledovné podmienky: 

Úhrady pri nevyužití rezervačného dokladu na auto vydaného v pokladnici ZSSK:

 • bez odpočítania úhrady - ak sú dôvody na strane železnice. 
 • 10 % - za podmienky, že rezervačný doklad na auto (príp. aj so spolucestujúcimi ak je vydaný na spoločnom doklade) bol odrieknutý najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku. Miesto sa musí vrátiť do systému iKVC, pokiaľ to systém umožňuje. 
 • 50 % - za podmienky, že rezervačný doklad na auto (príp. aj so spolucestujúcimi ak je vydaný na spoločnom doklade) bol odrieknutý v deň odchodu vlaku alebo rezervačný doklad na auto nebol vôbec vrátený do systému iKVC. 

Úhrady pri nevyužití lôžka vydaného v pokladnici ZSSK pri preprave v autovlaku:

 • bez odpočítania úhrady - ak sú dôvody na strane železnice. 
 • 10 %, minimálne 1 EUR za miesto a noc, ak miesto bolo odrieknuté najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku z nástupnej stanice, ktorá je uvedená na ležadlovom alebo lôžkovom lístku. 
 • 50 %, minimálne 1 EUR za miesto a noc, ak miesto bolo odrieknuté v deň odchodu vlaku do plánovaného odchodu vlaku z nástupnej stanice, ktorá je uvedená na ležadlovom alebo lôžkovom lístku, 
 • ak miesto bolo odrieknuté neskôr alebo nebolo odrieknuté vôbec, náhrada sa neposkytuje. 

V cene za prepravu nie je zahrnuté poistenie automobilu. Poistenie Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. neposkytuje. 

Počas prepravy nie je možný prístup do vášho automobilu.

Dátum poslednej aktualizácie: 08.06.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.