Autovlak Košice - Praha

V grafikone vlakovej dopravy 2013 - 2014 vám v prípade prepravy vozidiel vlakom z Košíc do Prahy a späť ponúkame dve možnosti. 
Buď budete spolu so svojím vozidlom cestovať nočným vlakom alebo pôjdete cez deň.
Špeciálny autovozeň je už aj cez deň radený vo vlaku Ex 122/123 Košičan (ide každý deň) a v noci je radený vo vlaku R 442/443 Šírava (nejde 24./25. decembra 2013 a 31. decembra 2013/1. januára 2014).  

Denný autovozeň je radený vo vlaku Ex 122 Košičan na trati Košice - Praha hl. n. s odchodom z Košíc o 10.27 h a príchodom do Prahy hl. n. o 18.53 h. Vo vlaku Ex 123 Košičan na trati Praha hl. n. - Košice odchádza autovozeň z Prahy hl. n. o 09.11 h a do Košíc prichádza o 17.32 h. 
Nočný autovozeň je radený vo vlaku R 442 Šírava na trati Košice - Praha hl. n. s odchodom z Košíc o 22.08 h a príchodom do Prahy hl. n. o 7.37 h. Vo vlaku R 443 Šírava na trati Praha hl. n. - Košice odchádza autovozeň z Prahy hl. n. o 22.26 h a do Košíc prichádza o 7.52 h. 

Nakládka a vykládka

Nakládka Ex 122/123:

 • Košice 8.50 h – 9.00 h, príchod s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 8.50 h
 • Praha hl. n. 7.45 h – 8.15 h, príchod s vozidlom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 7.45 h.

Vykládka Ex 122/123

 • najskôr 30 minút po príchode vlaku do stanice Košice, resp. Praha, 
 • v GVD 2013-2014 vykládka vozidiel v stanici Košice je v čase od 18.00 h, v stanici Praha hl. n. od 19.30 h do 19.45 h
 • vlastnú nakládku a vykládku auta si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov.

Nakládka R 442/443:

 • Košice 20.10 h – 20.20 h, príchod s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 20.10 h
 • Praha hl. n. 20.45 h – 21.15 h, príchod s autom do manipulačného priestoru železničnej stanice najneskôr do 20.45 h.

Vykládka R 442/443:

 • najskôr 30 minút po príchode vlaku do stanice Košice, resp. Praha, 
 • v GVD 2013 - 2014 vykládka vozidiel v stanici Košice je v čase od 8.25, v stanici Praha hl. n. od 8.15 h do 8.35 h
 • vlastnú nakládku a vykládku vozidla si vykonáva cestujúci sám podľa pokynov určených zamestnancov. 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. prevádzkuje autovlak v spolupráci s Wagon Slovakia Košice a. s.
Po príchode vlakov Ex 123 a R 443 do Košíc bude autovozeň spolu s lôžkovým vozňom (od vlaku R 443) pristavený na miesto vykládky a výstupu cestujúcich najneskôr do 30 min. Upozorňujeme cestujúcich, aby sa riadili pokynmi sprievodcu lôžkového vozňa a zamestnanca obsluhujúceho nakladaciu rampu. 

Rezervácia

Rezervačné doklady na prepravu v autovlaku v obidvoch smeroch sú na území Slovenskej republiky vydávané vo všetkých železničných staniciach vybavených terminálom iKVC, predávajúcich medzinárodné cestovné doklady. Okrem toho vás upozorňujeme na možnosť využiť terminály iKVC umiestnené v centre Bratislavy na Klemensovej ulici č. 8 a v Košiciach na Železničnej č. 1. 

Základné lehoty na predaj rezervačných dokladov na autovlak:

 • začiatok predaja - dva mesiace pred odchodom z nástupnej stanice
 • v prípade zmeny cestovného poriadku je čas predaja skrátený cca na 1 mesiac pred odchodom vlaku z nástupnej stanice
 • ukončenie predaja – pre vlak R 442/443 Šírava je 2 hodiny pred pravidelným odchodom z východovej stanice vlaku 
 • ukončenie predaja – pre vlak Ex 122 Košičan o 8.27 h v deň odchodu vlaku z východovej stanice vlaku Košice, teda 2 hodiny pred pravidelným odchodom vlaku rovnako aj zo stanice Praha hl. n.

Prepravné a tarifné podmienky

V špeciálnom dvojpodlažnom vozni sa prepravujú len osobné autá. Výška auta môže byť maximálne 2000 mm za predpokladu, že šírka strechy je do 1350 mm na hornej plošine. Na spodnej plošine je povolená výška maximálne 1550 mm. Maximálna šírka prepravovaného vozidla je 2 000 mm. Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava auta bez vodiča, platného evidenčného čísla zapísaného v osvedčení o evidencii a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná.
V rámci susedskej prepravy medzi ČD a Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. je poskytovaná výrazná zľava v cene za prepravu auta a cestovného pre vodiča a rovnako aj v cene cestovného pre spolucestujúcich, v cene ležadlového alebo lôžkového lístka. 

Upozornenie!

Podpisom Objednávky  na prepravu autovlakom (formulár je na konci stránky v Dokumentoch na stiahnutie) potvrdzuje objednávateľ správnosť a pravdivosť uvedených údajov. Pri zistení, že objednávateľom boli uvedené nesprávne, resp. nepravdivé údaje (hlavne údaje o rozmeroch vozidla), vozidlo bude vylúčené z prepravy a v prípade poškodenia automobilu nebude reklamácia uznaná!!! . 

Koľko vás to bude stáť?

S platnosťou od 1. apríla 2008 je možné spoločne s autom prepraviť ďalších spolucestujúcich a to maximálne 5 osôb (vrátane vodiča) bez rozdielu veku za ceny uvedené v cenníku.
Pre zákazníkov (vodič a spolucestujúci), prepravujúcich autá, je prednostne určený lôžkový vozeň radený pred autovozňom. Do tohto vozňa si môže vodič a spolucestujúci zakúpiť lôžko T3 v cene 12 EUR alebo lôžko Double v cene 18 EUR. Ak cestuje v kupé len vodič, neznamená to, že má vyhradené celé kupé pre seba, pretože voľné miesta sa prideľujú ďalším cestujúcim. V prípade, že cestujúci chce cestovať v kupé sám, má možnosť si zakúpiť lôžko Singel v inom vozni podľa platného cenníka. To isté platí v prípade, že cestujúci chce využiť ležadlo. Cestovný lístok s názvom "preprava automobilu" určený na prepravu auta je považovaný za medzinárodný lístok na 2. vozňovú triedu, v prípade prestupu vo vyššej vozňovej triedy cestujúci zaplatia prípadný doplatok a lôžkový lístok príslušnej kategórie. 
Výnimka platí pri zakúpení cestovného lístka za paušálnu cenu na vlak Ex 122/123, na ktorý si cestujúci môžu zakúpiť rezerváciu do 1. vozňovej triedy a vtedy cestovný lístok na 2. vozňovú triedu je platný bez doplatku aj v 1. vozňovej triede. 
V prípade, ak cestujúci nevyužije možnosť cestovať v 1. vozňovej triede (z dôvodu buď na strane cestujúceho, alebo na strane dopravcu), nemá nárok na vyplatenie rozdielu cestovného medzi 1. a 2. vozňovou triedou.

Pri obsadzovaní miest v tomto lôžkovom vozni platí štandardné obsadzovanie lôžkových vozňov v medzinárodnej preprave, t. j. rozlišuje sa kupé ženy/muži. Voľné lôžkové miesta vo vozni dopredáva len sprievodca vozňa po ukončení nakládky áut za cenu lôžka.
Každé motorové vozidlo musí byť sprevádzané najmenej jednou dospelou osobou s vodičským preukazom. Preprava auta bez vodiča, platného evidenčného čísla zapísaného v osvedčení o evidencii a bez automobilovej poisťovacej karty je zakázaná. 

Nakládka a zabezpečovanie motocyklov na autovozni

Cestujúci je povinný sám si zabezpečiť popruhy, naloženie a zaistenie motocykla. Podrobnosti o spôsobe umiestnenia a upevnenia motocykla na autovzni TU!

Vrátenie alebo výmena rezervačných dokladov na prepravu áut

Pri vrátení rezervačných dokladov na prepravu automobilu platia nasledovné podmienky: 

Úhrady pri nevyužití rezervačného dokladu na auto vydaného v pokladnici ZSSK:

 • bez odpočítania úhrady - ak sú dôvody na strane železnice. 
 • 10 % - za podmienky, že rezervačný doklad na auto (príp. aj so spolucestujúcimi ak je vydaný na spoločnom doklade) bol odrieknutý najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku. Miesto sa musí vrátiť do systému iKVC, pokiaľ to systém umožňuje. 
 • 50 % - za podmienky, že rezervačný doklad na auto (príp. aj so spolucestujúcimi ak je vydaný na spoločnom doklade) bol odrieknutý v deň odchodu vlaku alebo rezervačný doklad na auto nebol vôbec vrátený do systému iKVC. 

Úhrady pri nevyužití lôžka vydaného v pokladnici ZSSK pri preprave v autovlaku:

 • bez odpočítania úhrady - ak sú dôvody na strane železnice. 
 • 10 %, minimálne 1 EUR za miesto a noc, ak miesto bolo odrieknuté najneskôr jeden deň pred odchodom vlaku z nástupnej stanice, ktorá je uvedená na ležadlovom alebo lôžkovom lístku. 
 • 50 %, minimálne 1 EUR za miesto a noc, ak miesto bolo odrieknuté v deň odchodu vlaku do plánovaného odchodu vlaku z nástupnej stanice, ktorá je uvedená na ležadlovom alebo lôžkovom lístku, 
 • ak miesto bolo odrieknuté neskôr alebo nebolo odrieknuté vôbec, náhrada sa neposkytuje. 

A na záver ešte niekoľko upozornení

Od 1. augusta 2014 je maximálna šírka prepravovaného vozidla 2 000 mm.

V cene za prepravu nie je zahrnuté poistenie automobilu. Poistenie Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. neposkytuje. 

Počas prepravy nie je možný prístup do vášho automobilu.

Dátum poslednej aktualizácie: 14.10.2014
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.