KLASIK RAILPLUS

Ak máte viac ako 26 rokov a zároveň ešte nie ste seniorom nad 60 rokov, ponúkame vám zákaznícku ponuku KLASIK RAILPLUS. Zákazníckou ponukou KLASIK RAILPLUS za 35 EUR, ktorej platnosť je jeden rok, vám pri každej ceste poskytneme nasledovné výhody:

  • zľava cca 25 % z obyčajného cestovného na 1. a 2. vozňovú triedu na všetky vlaky osobnej dopravy (okrem komerčných vlakov IC)
  • polovičné jednorazové a zľavu na časové cestovné na Tatranských elektrických železniciach (TEŽ) a Ozubnicovej železnici (OŽ)
  • zľava cca 25 % sa uznáva aj vo vlakoch EuroCity (EC), potrebné je dokúpenie príplatku za 1 EUR
  • zľava cca 25 % sa uznáva aj v povinne miestenkových vlakoch SuperCity (SC), potrebné je dokúpenie príplatku za 1 EUR v 2. vozňovej triede alebo 3 EUR v 1. vozňovej triede (obsahuje miesto)
  • zľava 25 % pri zakupovaní medzinárodných cestovných lístkov
  • zľava na iné dohodnuté produkty v medzinárodnej preprave
  • špeciálne akciové  ponuky vyhlásené dopravcom počas roka
  • ďalšie výhodné ponuky zmluvných partnerov

Zákaznícka ponuka je vydávaná na preukaze vo forme bezkontaktnej čipovej karte (BČK). Žiadosť o vydanie preukazu KLASIK RAILPLUS vo forme bezkontaktnej čipovej karty (BČK)  môžete podať v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK. Pri požiadavke o výdaj BČK je potrebné predložiť vyplnený objednávkový formulár (o ktorý požiadate v pokladnici) a jednu aktuálnu profesionálnu farebnú fotografiu na fotografickom papieri s rozmerom 3x3,5 cm a preukaz totožnosti. Za výdaj BČK zaplatíte poplatok 5 EUR. Pri použití miestenkových, lôžkových alebo ležadlových vozňov je potrebné zakúpiť si miestenku, lôžkový alebo ležadlový lístok. 
V prípade použitia IC vlaku je potrebné zakúpiť si cestovný doklad cenovej kategórie II podľa Prepravného poriadku ZSSK pre IC vlaky.

Príklady cien (neplatí pre komerčné vlaky IC):

2. vozňová trieda

Bratislava - Košice: bez zákazníckej ponuky KLASIK RAILPLUS: 18,76 EUR; so zákazníckou ponukou KLASIK RAILPLUS: 14,07 EUR
Trenčín – Poprad-Tatry: bez zákazníckej ponuky KLASIK RAILPLUS: 10,06 EUR; so zákazníckou ponukou KLASIK RAILPLUS: 7,86 EUR

1. vozňová trieda

Bratislava - Košice: bez zákazníckej ponuky KLASIK RAILPLUS: 28,14 EUR; so zákazníckou ponukou KLASIK RAIL PLUS: 21,11 EUR
Trenčín – Poprad -  Tatry: bez zákazníckej ponuky KLASIK RAILPLUS: 15,10 EUR; so zákazníckou ponukou KLASIK RAIL PLUS: 11,78 EUR

Ak máte záujem o lacnejšie cestovné, zakúpte si cestovné lístky prostredníctvom internetu a získate ďalšiu zľavu vo výške 5 %. Zľava sa neposkytuje na cestovné doklady zakúpené na komerčné vlaky IC. 

Cestujete do Bratislavy? Zakúpte si spolu s cestovným lístkom na vlak aj cestovný lístok na MHD v Bratislave za zvýhodnenú cenu – ponuku Vlakom ďalej... Bratislava. 

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 31.08.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.