Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme

Predmetom Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe je záväzok, ktorým sa dodávateľ Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zaväzuje poskytnúť objednávateľovi Slovenskej republike výkon železničných (vrátane náhradných cestných) dopravných služieb v osobnej doprave za určené ceny, ktoré by z hľadiska svojich obchodných záujmov neposkytoval vôbec alebo neposkytoval v požadovanom rozsahu a záväzok Slovenskej republiky poskytnúť dodávateľovi za tieto výkony úhradu straty.

Súvisiace články

Zmluva sa vzťahuje na všetky vnútroštátne a medzinárodné osobné dopravné služby uskutočňované dodávateľom vlakmi osobnej dopravy, ktoré majú minimálne jednu zastávku na území Slovenskej republiky vrátane vlakov  kategórie EC.

Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2011 - 2020

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 14.07.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.