POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA

Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje osobnú železničnú dopravu. Pred tým, než požiadate o sprístupnenie informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prečítajte si prosím nasledovné informácie, ktoré vám môžu pomôcť jednoduchšie dosiahnuť váš cieľ.

Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať

 1. elektronicky na adresu: zsskok@remove-this.slovakrail.sk
 2. písomne na adresu: 
  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
  Odbor komunikácie
  Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
 3. osobne do podateľne ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava 
 4. ústne v podateľni ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava
 5. telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 2029 2143

Zákon 211/2000 Z.z.

^ Hore