POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA ZÁKONA

Železničná spoločnosť Slovensko prevádzkuje osobnú železničnú dopravu. Pred tým, než požiadate o sprístupnenie informácií podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prečítajte si prosím nasledovné informácie, ktoré vám môžu pomôcť jednoduchšie dosiahnuť váš cieľ.

 • V prípade, že sa Vaše otázky týkajú železničnej infraštruktúry (staníc, tratí), kontaktujte prosím Železnice SR (ŽSR).
 • Ak sa Vaša otázka vzťahuje na nákladnú železničnú dopravu, oslovte prosím Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia.
 • Pokiaľ hľadáte informácie o cestovaní vlakom – napríklad o cestovnom poriadku, cenách, zľavách, aktuálnej prevádzkovej situácii či radení vlakov, obráťte sa prosím na Kontaktné centrum Železničnej spoločnosti Slovensko (nonstop tel. 18 188, info@slovakrail.sk) – Vaša otázka bude vybavená rýchlejšie, než keby ste žiadali o informácie podľa Zákona č.211/2000.
 • Ak máte záujem podať petíciu, sťažnosť alebo pripomienku k cestovnému poriadku, kliknite prosím na podrobnejšie informácie.

Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať

 1. elektronicky na adresu: zsskok@remove-this.slovakrail.sk
 2. písomne na adresu: 
  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.
  Odbor komunikácie
  Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
 3. osobne do podateľne ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava 
 4. ústne v podateľni ZSSK, Rožňavská 1, Bratislava
 5. telefonicky na telefónnom čísle: 02/ 2029 2143

Zákon 211/2000 Z.z.

^ Hore