Kontakt pre novinárov

Ak hľadáte informácie o cestovaní vlakom – napríklad o cestovnom poriadku, cenách, zľavách, aktuálnej prevádzkovej situácii či radení vlakov, obráťte sa prosím na Kontaktné centrum Železničnej spoločnosti Slovensko (nonstop tel. 18 188, info@remove-this.slovakrail.sk)

Tomáš Kováč,
riaditeľ odboru komunikácie a hovorca


Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK)
Rožňavská 1
832 72   Bratislava 3
tel: 02/2029 7015, 0904/875 396

Email: hovorca@slovakrail.sk; kovac.tomas@slovakrail.sk

Fotky na stiahnutie

Dátum poslednej aktualizácie: 13.10.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.