Projekty Európskej únie

Železničná spoločnosť Slovensko využíva možnosti získavania finančných prostriedky z fondov EÚ na nákup železničných koľajových vozidiel od roku 2006. Primárnym zdrojom pre "europrojekty" ZSSK je sektorový operačný program s názvom Operačný program Doprava (OPD), ktorý umožňuje čerpať tzv. nenávratné finančné prostriedky (NFP).

ZSSK v súčasnosti realizuje nasledovné projekty spolufinancované z fondov Európskej únie:  

Veľké projekty:

  1. EUROPROJEKT 1 - Prostredníctvom prvého projektu ZSSK získala 32 ucelených vlakových súprav pre dieselovú aj elektrickú prevádzku. Zabezpečených bolo 12 dieselmotorových, 10 elektrických poschodových, 10 netrakčných poschodových súprav a 2 rušne, ktoré môžu jazdiť až pod troma rôznymi napájacími sústavami.
    Názov projektu:
    Projekt obnovy parku železničných koľajových vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. pre prímestskú a medziregionálnu verejnú železničnú osobnú dopravu SR
  2. EUROPROJEKT 2 - V rámci rozvoja integrovaných dopravných systémov v regióne Bratislava a Košice bolo týmto projektom zaobstaraných 20 dieselových a 9 elektrických poschodových súprav.
    Názov projektu:
    Mobilné prostriedky pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS

Menšie projekty:

Od roku 2011 ZSSK taktiež realizuje Projekty rozvoja železničnej dopravy: RAIL4SEE; RAILHUC, ktoré sú spolufinancované z Operačných programov Juhovýchodná Európa  a Stredná Európa.

Dátum poslednej aktualizácie: 27.01.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.