Železničná spoločnosť Slovensko

  • realizujeme v priemere 1464 vlakových spojov denne

  • prevádzkujeme dopravu v 69 zo 79 okresov Slovenska

  • zastavujeme v 691 staniciach a zastávkach na území Slovenska

  • sme lídrom v oblasti poskytovania služieb v osobnej železničnej preprave a členom dôležitých európskych a svetových inštitúcií

(Údaje sú aktualizované k 10. decembru 2017 a nezahŕňajú sezónne vlaky)

Vlastnícke vzťahy

Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) je Slovenská republika. Práva štátu ako akcionára ZSSK vykonáva zo zákona Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, generálny riaditeľ.

Sídlo spoločnosti

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 05.01.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.