Železničná spoločnosť Slovensko

  • realizuje v priemere 1445 vlakových spojov denne

  • prevádzkuje dopravu v 69 zo 79 okresov Slovenska

  • zastavuje v 697 staniciach a zastávkach na území Slovenska

  • je lídrom v oblasti poskytovania služieb v osobnej železničnej preprave a členom dôležitých európskych a svetových inštitúcií

(Údaj o staniciach a zastávkach bol aktualizovaný k 1. zmene cestovného poriadku od 26. februára 2017 a zahŕňa aj sezónne vlaky)

Vlastnícke vzťahy:

Zakladateľom a stopercentným vlastníkom akcií Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) je Slovenská republika. Práva štátu ako akcionára ZSSK vykonáva zo zákona Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Orgánmi spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada, generálny riaditeľ.

Sídlo spoločnosti:

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

Právna forma:

akciová spoločnosť

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 24.02.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.