Práva cestujúcich, podnety, kompenzácie | ZSSK Slovakrail

PRÁVA, PODNETY, KOMPENZÁCIE A SPRÁVY O KVALITE

 Kliknutím na ikony získate viac informácií.  

Možnosti kompenzácie
s vnútroštátnym lístkom

Možnosti kompenzácie
s lístkom na vlak InterCity

Možnosti kompenzácie
s medzinárodným lístkom

Podávanie podnetov
a sťažností

Imobilní
cestujúci

Viac informácií
o nariadení č. 1371/2007/ES

 

 

^ Hore