Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všeobecná pôsobnosť valného zhromaždenia a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia je vymedzené stanovami spoločnosti.

Súvisiace články

Práva akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva na valnom zhromaždení Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Fotogaléria

Dátum poslednej aktualizácie: 02.01.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.