ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Kliknutím do rámčekov získate viac informácií  

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Všeobecná pôsobnosť valného zhromaždenia a organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia je vymedzené stanovami spoločnosti.

Práva akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva na valnom zhromaždení Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

^ Hore