Predstavenstvo

Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je štatutárnym orgánom spoločnosti. Má 3 členov. Valné zhromaždenie menuje z členov predstavenstva predsedu, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti. Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi. Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. 

Kontakt: 

Tajomník kancelárie generálneho riaditeľa
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Ing. Zuzana ORIEŠKOVÁ
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Telefón: +421 2 2029 7362
e-mail: orieskova.zuzana@remove-this.slovakrail.sk

Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Mgr. Filip Hlubocký,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK


Skúsený manažér, ktorý pôsobil v advokácii, bankovníctve a železničnej nákladnej doprave. Zaoberal sa akvizíciami a fúziami významných spoločností na slovenskom trhu, poskytoval právne poradenstvo pri špeciálnych projektoch, ako riaditeľ právneho odboru zastrešoval právne poradenstvo vo firme národného nákladného železničného dopravcu. Zameriava sa najmä na reštrukturalizáciu a transformáciu procesov a fungovanie obchodných spoločností. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a University of Cambridge.

Dipl.-Ing. Patrik Horný,
podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK


Senior líder s dlhoročnými skúsenosťami. Pôsobil v exekutívnych funkciách v nadnárodných konzultačných a IT spoločnostiach, ako partner v PriceWaterhouseCoopers Česká Republika, country managing director v Capgemini Česká Republika a člen predstavenstva v Capgemini Austria/CEE. Odborník v oblasti dizajnu a realizácie transformačných riešení spojených so zavádzaním novej kultúry, organizačných modelov, inovácií a nových technológií. Študoval technickú kybernetiku na Technickej univerzite v Drážďanoch.

Ing. Karol Martinček,
člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK


Senior manažér s dlhoročnými skúsenosťami v exekutíve v národných aj nadnárodných spoločnostiach chemického, strojárskeho, energetického zamerania. Aktívne pôsobil v spoločnostiach Cegeleg Praha, Icopal, Ferona, HVM (Van Merkstejn). Odborník na reengineering výrobných procesov a firemných obchodno-marketingových činností. Študoval na Chemicko-technologickej fakulte Technickej univerzity v Bratislave a všeobecný a strategický marketing NIMA A,B Praha.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia