ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Kliknutím do rámčekov získate viac informácií  

Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Mgr. Filip Hlubocký,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK


Skúsený manažér, ktorý pôsobil v advokácii, bankovníctve a železničnej nákladnej doprave. Zaoberal sa akvizíciami a fúziami významných spoločností na slovenskom trhu, poskytoval právne poradenstvo pri špeciálnych projektoch, ako riaditeľ právneho odboru zastrešoval právne poradenstvo vo firme národného nákladného železničného dopravcu. Zameriava sa najmä na reštrukturalizáciu a transformáciu procesov a fungovanie obchodných spoločností. Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a University of Cambridge.

Dipl.-Ing. Patrik Horný,
podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK


Senior líder s dlhoročnými skúsenosťami. Pôsobil v exekutívnych funkciách v nadnárodných konzultačných a IT spoločnostiach, ako partner v PriceWaterhouseCoopers Česká Republika, country managing director v Capgemini Česká Republika a člen predstavenstva v Capgemini Austria/CEE. Odborník v oblasti dizajnu a realizácie transformačných riešení spojených so zavádzaním novej kultúry, organizačných modelov, inovácií a nových technológií. Študoval technickú kybernetiku na Technickej univerzite v Drážďanoch.

Ing. Karol Martinček,
člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK


Senior manažér s dlhoročnými skúsenosťami v exekutíve v národných aj nadnárodných spoločnostiach chemického, strojárskeho, energetického zamerania. Aktívne pôsobil v spoločnostiach Cegeleg Praha, Icopal, Ferona, HVM (Van Merkstejn). Odborník na reengineering výrobných procesov a firemných obchodno-marketingových činností. Študoval na Chemicko-technologickej fakulte Technickej univerzity v Bratislave a všeobecný a strategický marketing NIMA A,B Praha.

Informácie

  • Predstavenstvo Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. je štatutárnym orgánom spoločnosti.
  • Má 3 členov.
  • Valné zhromaždenie menuje z členov predstavenstva predsedu, ktorý vykonáva aj funkciu generálneho riaditeľa spoločnosti.
  • Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred súdom a pred inými orgánmi.
  • Riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti. 

Kontakt

Tajomník kancelárie generálneho riaditeľa
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Ing. Zuzana ORIEŠKOVÁ
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Telefón: +421 2 2029 7362
e-mail: orieskova.zuzana@remove-this.slovakrail.sk

^ Hore