ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Kliknutím do rámčekov získate viac informácií  

Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Ing. Peter
BARTALOS

predseda

Mgr. Ladislava
CENGELOVÁ
podpredseda

Ing. Ivan ČERNEGA
člen

Peter CIBULA, Mgmt.
člen

Peter DUBOVSKÝ
člen

Jozef HLAVATÝ
člen

Informácie

  • Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.
  • Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.
  • Má 6 členov.

Kontakt

Kancelária generálneho riaditeľa
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
tajomníčka Kancelárie generálneho riaditeľa
Ing. Zuzana ORIEŠKOVÁ
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Telefón: +421 2 2029 7362 
e-mail: orieskova.zuzana@remove-this.slovakrail.sk

^ Hore