Dozorná rada

Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Má 6 členov.

Kontakt:

Kancelária generálneho riaditeľa
Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.
tajomníčka Kancelárie generálneho riaditeľa
Ing. Zuzana ORIEŠKOVÁ
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Telefón: +421 2 2029 7362 
e-mail: orieskova.zuzana@remove-this.slovakrail.sk

Dozorná rada Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.

Ing. Peter BARTALOS

predseda
Dozornej rady
Železničnej spoločnosti
Slovensko a.s.

Mgr. Ladislava
CENGELOVÁ

podpredseda
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Ing. Ivan ČERNEGA

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Peter CIBULA, Mgmt.

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Peter DUBOVSKÝ

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

Jozef HLAVATÝ

člen
Dozornej rady 
Železničnej spoločnosti
Slovensko, a. s.

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia