Orgány spoločnosti

 Orgánmi spoločnosti sú:

^ Hore