Úsek generálneho riaditeľa

Odbor riadenia strategických projektov
Ing. Roman Koreň
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 2748
e-mail: zsskorsp@remove-this.slovakrail.sk

Súvisiace články

Odbor riadenia ľudských zdrojov
Mgr. Andrea Trégerová
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7032
e-mail: zsskorlz@remove-this.slovakrail.sk 

Odbor inšpekcie a kontroly
Ing. Roman Kusý
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7600
e-mail: zsskoik@remove-this.slovakrail.sk

Odbor komunikácie
Tomáš Kováč

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel: +421 2 2029 7015
e-mail: zsskok@remove-this.slovakrail.sk

Odbor právnych služieb
Mgr. Martin Bahurinský
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7349
e-mail: zsskseps@remove-this.slovakrail.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 02.08.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.