ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Kliknutím do rámčekov získate viac informácií  

Úsek generálneho riaditeľa

Odbor riadenia strategických projektov
Ing. Roman Koreň
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 2748
e-mail: zsskorsp@remove-this.slovakrail.sk

Odbor riadenia ľudských zdrojov
Mgr. Andrea Trégerová
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7032
e-mail: zsskorlz@remove-this.slovakrail.sk

Odbor inšpekcie a kontroly
Ing. Roman Kusý
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7600
e-mail: zsskoik@remove-this.slovakrail.sk

Odbor komunikácie
Tomáš Kováč

Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel: +421 2 2029 7015
e-mail: zsskok@remove-this.slovakrail.sk

Odbor právnych služieb
Mgr. Martin Bahurinský
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 7349
e-mail: zsskseps@remove-this.slovakrail.sk

^ Hore