Kancelária generálneho riaditeľa

Kancelária generálneho riaditeľa
riaditeľ, Ing. Katarína Penzešová
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 5656
e-mail: zsskkgr@remove-this.slovakrail.sk

Dátum poslednej aktualizácie: 11.12.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.