ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Kliknutím do rámčekov získate viac informácií  

Kancelária generálneho riaditeľa

Kancelária generálneho riaditeľa
riaditeľ, Ing. Katarína Penzešová
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3
Tel.: +421 2 2029 5656
e-mail: zsskkgr@remove-this.slovakrail.sk

^ Hore