Prenájom nehnuteľného majetku - ponuka

Na tejto stránke Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zverejňuje nehnuteľný majetok určený na prenájom. Bližšie informácie o podmienkach prenájmu poskytne záujemcom kontaktná osoba.

Ponuka nehnuteľného majetku ZSSK

obec

druh/typ

charakteristika

nájom v €/rok bez DPH

Bratislava

stavba / prenájom

Administratívna budova, Podkolibská ul. č.1,  Bratislava

13.500,00 €/rok bez DPH

Dátum poslednej aktualizácie: 02.03.2016
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.