Predaj nepotrebných zásob

Na tejto stránke Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zverejňuje zoznam nepotrebných zásob, ktoré sú určené na predaj. Bližšie informácie o podmienkach odpredaja poskytne záujemcom kontaktná osoba.

Dokumenty na stiahnutie

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.