Predaj nehnuteľného majetku - ponuka

Na tejto stránke Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) zverejňuje nehnuteľný majetok, ktorý je určený na predaj. Bližšie informácie o podmienkach odpredaja poskytne záujemcom kontaktná osoba.

Ponuka nehnuteľného majetku ZSSK

obec

druh/typ

charakteristika

cena bez DPH v €

Kraľovany

nebytový priestor/predaj

Sociálno-prevádzková budova v RD Kraľovany

171 000,00

Vrútky

areál 

areál RD a OV Vrútky 

3 200 000,00 €

Trnava

areál  

areál RD Trnava

310 000,00 €

Dátum poslednej aktualizácie: 14.09.2015
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.