Voľné miesta

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) vypísala výberové konanie na pozície:

  • Vlakvedúci (západ a stred SR)
  • Mechanik (západ a stred SR)
  • Zámočník dráhových vozidiel (západ a stred SR)
  • Elektromechanik (iba pre Bratislavu)
  • Rušňovodič (Nové Zámky, Bratislava, Leopoldov, Žilina, Čadca, Trenčianska Teplá, Prievidza, Kraľovany, Zvolen, Fiľakovo, Brezno) - predpokladaný nástup do pracovného pomeru apríl 2017.
  • Rušňovodič (Nové Zámky, Bratislava, Leopoldov, Žilina, Čadca, Trenčianska Teplá, Prievidza, Kraľovany, Zvolen, Fiľakovo, Brezno) - predpokladaný nástup do pracovného pomeru september 2017.

Súvisiace články

V prípade, že ZSSK vypisuje výberové konanie na konkrétnu pracovnú pozíciu, treba k žiadosti priložiť aj žiadosť o prijatie a štrukturovaný životopis, ktoré nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Žiadosti o zamestnanie zasielajte:

Žiadosti o zamestnanie - západ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Regionálne pracovisko Bratislava
Rožňavská 1, 832 72 Bratislava
tel.: +421 02 2029 4409
e-mail: bauerova.zuzana@remove-this.slovakrail.sk

Žiadosti o zamestnanie - stred
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Regionálne pracovisko Žilina
Hviezdoslavova 31, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 229 1365
e-mail: trencakova.ivana@remove-this.slovakrail.sk

Žiadosti o zamestnanie - východ
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Regionálne pracovisko Košice
Pri bitúnku 2, 040 01 Košice
tel.: +421 55 229 1780
e-mail: kissova.alzbeta@remove-this.slovakrail.sk

Dokumenty na stiahnutie

Dátum poslednej aktualizácie: 23.02.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.