Voľné miesta

Železničná spoločnosť Slovensko vypísala výberové konanie na pozície:

Súvisiace články

V prípade, že ZSSK vypisuje výberové konanie na konkrétnu pracovnú pozíciu, prosíme k žiadosti priložiť aj žiadosť o prijatie a štrukturovaný životopis, ktoré nájdete v Dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Dátum poslednej aktualizácie: 16.02.2018
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.