Objednávky tovarov, služieb a prác vyhotovené od 1.1.2018

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
15.2.2018 198112 Správa o stave vozidla pred naložením 953.58 € i + i print, spol.s r.o., Mlynské Luhy 27, 821 05, Bratislava 688070 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198715 Púzdro guľové O.K.1-3 39E13-14 Lo 36140 840.00 € Jaroslav Vraštil, Zahradní 478/14, 783 35, Horka nad Moravou 46612793 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198731 Hadica 122.00120010 VOITH 925.90 € ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61, Vrútky 31574653 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198732 Hadica 122.00120110 VOITH 912.00 € ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61, Vrútky 31574653 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198734 Hadica 122.00120010 VOITH 925.90 € ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61, Vrútky 31574653 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198759 Prostriedok odmasťovací ETCH KLENZ 524.10 € NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02, Bratislava 2 34096043 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198760 Kontrolér prúdenia klimatizácie 10034166 499.00 € Liebherr - Transportation, Liebherrstrasse 1, 2100, Korneuburg 332843 A František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198768 Žiarovka 50V 25W B22D 35x57 guľatá 261.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01, Martin 36394670 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198783 Tryska DO 150 T 935-4515 68045-15 980.20 € Marting s.r.o, Nábrežná 2, 038 61, Vrútky 31584799 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.2.2018 198805 Prostriedok odmasťovací ETCH KLENZ 524.10 € NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, 821 02, Bratislava 2 34096043 František Szabo, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5

Archív objednávok

^ Hore