vyhľadávač objednávok | ZSSK Slovakrail

OBJEDNÁVKY OD 1.1. 2018

vyhľadávač objednávok

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
7.8.2018 210666 Použitie dopravnej cesty 790.00 € České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 70994226 JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
7.8.2018 147861-1 Dynamo trakčné TD802E 4-36-822052 16699.70 € ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky 31615619 Dipl. Ing. Patrik Horný, podpredseda predstavenstva, Ing. Karol Martinček, člen predstavenstva
7.8.2018 213770 Fólia ORACAL 651 biela 10 š.50cm 78.75 € MultiMedia s.r.o., 925 01 Matúškovo 103 36265276 Patrícia Stanková, vedúca strediska logistiky
7.8.2018 214558 Rezačka kotúčová ručná Garudan HC 160.00 € GARUDAN, s.r.o., Jána Kovalíka 37, 010 01 Žilina 36408603 Patrícia Stanková, vedúca strediska logistiky
7.8.2018 214681 Údržba a opravy oznam. a zabez. techniky 39.50 € elatec s.r.o., Eisnerova 42, 841 08 Bratislava 31342299 Patrícia Stanková, vedúca strediska logistiky
7.8.2018 214302 Servisné práce na výmen.staniciach 12230.72 € JOHNSON CONTROLS, Pribinova 19, 811 09 Bratislava 31363695 Dipl. Ing. Patrik Horný, podpredseda predstavenstva, Ing. Karol Martinček, člen predstavenstva
7.8.2018 213228 Tlačítko svetelné vnútor. poz.č. 45 /MOV 98.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
6.8.2018 202395 Ústrojenstvo tlaku podvozkov DV 81 39 13 76237.33 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o., Štiavnička 190, 034 50 Ružomberok 1 36002968 Mgr. Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Karol Martinček, člen predstavenstva
6.8.2018 213635 Preprava vozňa 721.00 € MÁV - START Vasúti, Könyves Kálmán körút 54-60, 1087 Budapest 110045551 JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
6.8.2018 213644 Preprava vozňa 750.00 € MÁV - START Vasúti, Könyves Kálmán körút 54-60, 1087 Budapest 110045551 JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
Prvá strana 1 2 3 4 5

 

Archív objednávok

Objednávky
od 1. januára 2018

Objednávky
od 1. januára 2017

Objednávky
od 1. januára 2016

Objednávky
od 1. januára 2015

Objednávky
od 1. januára 2014

Objednávky
od 1. januára 2013

Objednávky
od 1. januára 2012

 Kliknutím na ikonu zobrazíte objednávky za príslušný rok

^ Hore