Objednávky tovarov, služieb a prác vyhotovené od 1.1.2018

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
11.6.2018 202880 Olej ekologický BIOCON PP 40 167.80 € P e W a S s.r.o., Vansovej 2, 811 03, Bratislava 31332013 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
11.6.2018 205817-1 Jednotka riad.vák.toal.MK6.2 22909/SEMCO 475.00 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o., Štiavnička 190, 034 50, Ružomberok 1 36002968 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
11.6.2018 208827-1 Nabíjač SN 50 220/400M 3SAM 155.84 € NES Nová Dubnica s.r.o., M.Gorkého 820/27, 018 51, Nová Dubnica 50581881 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
11.6.2018 208893 Podložka zmäkč.150mm na such.zips MIRKA 92.00 € COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, 920 41, Leopoldov 36227331 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
11.6.2018 209122-1 Tesnenie gum. profil 2255/1800 290.40 € TOMIRTECH, s.r.o., Demänovská 867, 031 01, Liptovský Mikuláš 1 36369365 Ondrej Príšin, vedúci strediska logistiky
11.6.2018 209461-1 Nocľažné a ubytovanie 360.00 € Domov Speváckeho zboru, Partizánska 11, 914 51, Trenčianske Teplice 158232 JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
11.6.2018 209472 Nasvietenie a doplnenie loga ZSSK 1790.00 € HI - Reklama, s.r.o., Švabinského 13, 851 01, Bratislava 5 35895471 JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
11.6.2018 209497 Štartér k žiarivkám 4-80W 39.42 € MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, 902 01, Pezinok 31431852 Patrícia Stanková, vedúca strediska logistiky
11.6.2018 209531 Pätica relé skrutkovacia RM 78705 38.00 € ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61, Vrútky 31574653 Patrícia Stanková, vedúca strediska logistiky
11.6.2018 209685 Sprej silikónový suchý 88.60 € Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 831 04, Bratislava 3 684864 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5

Archív objednávok

^ Hore