Objednávky tovarov, služieb a prác vyhotovené od 1.1.2017

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
19.1.2017 164276 Olej prevodový Maestrol ATF D II E 610.88 € MADAST s.r.o., Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava 36610674 František Szabo, vedúci strediska logistiky
19.1.2017 163614 Aktualizácia SW CENKROS 1118.95 € KROS a.s., A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina 31635903 Ing. Radoslav Štefánek, riaditeľ úseku služieb, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
18.1.2017 163917 Poskytovanie rekondičných pobytov 2428.14 € Slovenské liečebné kúpele, SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice 31642322 Mgr. Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
18.1.2017 164020 Svietidlo TS - 689 200.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
18.1.2017 164140 Prvok tlačidla spínací inter.dverí EAO 109.20 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 František Szabo, vedúci strediska logistiky
18.1.2017 164148 Hadica FLEXI 1/2x1/2 60cm matica-matica 24.00 € ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky 31574653 František Szabo, vedúci strediska logistiky
18.1.2017 164197 Údržba a opravy manipulačných zariadení 121.10 € Jaroslav Hrnko VZV-servis, Popradská 1/A, 949 11 Nitra 1 34641858 František Szabo, vedúci strediska logistiky
18.1.2017 164201 Vložka FAB 2020 90.00 € Ing. Ivan Trnovský, Hanojská 5, 040 13 Košice - Sídlisko Ťahanovce 11996382 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
18.1.2017 164202 Oko lisovacie Cu KU 40-V 240x2x16 M16 155.60 € MURAT, s.r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok 31431852 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
18.1.2017 164204 Zrkadlo spätné Z 620.400020N UNI /MV812/ 129.00 € Kovoplast Chlumec nad Cidlinou,a.s., Kozelkova 131/lV, 503 51 Chlumec nad Cidlin 60108606 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore