Objednávky tovarov, služieb a prác vyhotovené od 1.1.2017

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
12.9.2017 184399 Alternátor 28V 140A 51.26101-7281/MAN 473.00 € Stanislav Kopták - ELEKTRO-OPRAVA, 023 35 Ochodnica 457 14164876 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
12.9.2017 184503 Lampa stolová Globo Serpent 24109 LED 332.00 € Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava - Ružinov 35710691 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
12.9.2017 182640 Lano oceľové spárové A6Z00375034792 982.80 € ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky 31574653 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
12.9.2017 184209 Označovač R&G KRG 6 106.00 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina 4 36007099 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
12.9.2017 184256 Kvapalina chladiaca CAT-ELC J 1034 386.40 € Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová 31579710 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
11.9.2017 184313 Poistka vn JS03 10A 3,6kV JS 03.10 989.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
11.9.2017 184314 Poistka VN IKUS HH-SI 3/7,2kV 25A 156.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
11.9.2017 184318 Tlmič hydraulický H8D 190.45.40 616.50 € H - SET spol. s r.o., Holekova 6, 811 04 Bratislava 1 35749067 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
11.9.2017 184319 Tlmič hydraulický P110X.70.16.16 226.00 € H - SET spol. s r.o., Holekova 6, 811 04 Bratislava 1 35749067 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
11.9.2017 184320 Tlmič hydraulický P110.120.16.16 /03 228.00 € H - SET spol. s r.o., Holekova 6, 811 04 Bratislava 1 35749067 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore