Objednávky tovarov, služieb a prác vyhotovené od 1.1.2017

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
14.7.2017 179135 Hriadeľ obežného kol. 3JVS5958 pre točňu 11340.00 € KOVACO, spol. s r.o., 966 41 Veľká Lehota 210 36038911 Dipl. Ing. Patrik Horný, podpredseda predstavenstva, Ing. Karol Martinček, člen predstavenstva
14.7.2017 179689 Regulácia 24V DC 427900180000 585.00 € ATMOS Systems, a.s., Plzeňská 149, 330 03 Chrást u Plzně 27983919 František Szabo, vedúci strediska logistiky
14.7.2017 179644 Hadica VT DN06/1SNx1400 M14x1,5 DKL/DKL 459.36 € JUMAD SLOVAKIA, s.r.o., Orlická 2704/4, 058 01 Poprad - Spišská Sobota 36488852 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
14.7.2017 179679 Čidlo termostatické T5 70°C 461900020 150.00 € RUDOS RUŽOMBEROK, s.r.o., Štiavnička 190, 034 50 Ružomberok 1 36002968 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
14.7.2017 179687 Kalibrácia elektronických váh 58.00 € KRAJSPOL SK, s.r.o., Závodská cesta 14, 010 01 Žilina 36712736 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
14.7.2017 178856 Knihy,učeb.,časop.a CD ROM (do 33 eur) 270.00 € Slovenská asociácia konzultačných, Trnavská cesta 25, 831 04 Bratislava 36065862 Ing. Radoslav Štefánek, riaditeľ úseku služieb, JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
14.7.2017 178959 Knihy,učeb.,časop.a CD ROM (do 33 eur) 60.00 € Erudite, s.r.o, Na Pasekách 25, 831 06 Bratislava 48316156 Ing. Radoslav Štefánek, riaditeľ úseku služieb, JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
14.7.2017 179097 Skúšky a testovanie zariadení 869.00 € REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, 044 42 Rozhanovce 45263272 Ing. Radoslav Štefánek, riaditeľ úseku služieb, JUDr. Michal Adamík, riaditeľ sekcie obstarávania a nákupu
14.7.2017 179407-1 Diely náhr.pre prístr.a zar.prenosu dát 182.40 € CLEAN TONERY, s.r.o., Za hradbami 27, 902 01 Pezinok 35891866 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
14.7.2017 179683 Ventil spätný DN50 KSB BOA-R PN16 181.12 € COMSIT BRATISLAVA s.r.o., Púchovská 12, 831 06 Bratislava 3 35745207 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore