Objednávky tovarov, služieb a prác vyhotovené od 1.1.2017

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
20.11.2017 182990 Železničné preukazy - BČK 19680.00 € TransData s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava 2 35741236 Mgr. Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Dipl. Ing. Patrik Horný, podpredseda predstavenstva
20.11.2017 190894 Tlmič hydraulický H8Z 190.16.16 411.00 € H - SET spol. s r.o., Holekova 6, 811 04 Bratislava 1 35749067 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190895 Tlmič TB 190.40.40 teleskopický 342.00 € H - SET spol. s r.o., Holekova 6, 811 04 Bratislava 1 35749067 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190896 Tlmič hydraul.H8C 190.45.40 čap 110-10mm 137.00 € H - SET spol. s r.o., Holekova 6, 811 04 Bratislava 1 35749067 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190897 Tlmič hydraul.H8C 190.45.40 čap 125-18mm 68.50 € H - SET spol. s r.o., Holekova 6, 811 04 Bratislava 1 35749067 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190901 Pružina Ľ R42-2793:22.01 240.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190902 Spínač tlakový VT-S-909 40-14654 440.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190906 Riedidlo C-6000 nitrocelulózové b. 9L 88.64 € CHEMOLAK a.s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice 31411851 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190908 Tmel silikónový 310ml 21.20 € MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 1 31368671 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
20.11.2017 190912 Hlásič digitál. BS200 bez prísl. 812,840 120.00 € REGONIK spol. s r.o., Jarošova 1, 831 03 Bratislava 3 31325335 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore