Objednávky tovarov, služieb a prác vyhotovené od 1.1.2017

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby (EN), Obchodné podmienky ZSSK na tovary (EN). Obchodné podmienky ZSSK na stavebné práce (EN).

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
16.3.2017 169123 Metrologické služby, kalibrácia meradiel 210.00 € SlovCert spol. s r.o., Podunajská 36, 821 07 Bratislava 31398723 František Szabo, vedúci strediska logistiky
16.3.2017 169205 Metrologické služby, kalibrácia meradiel 496.68 € ALKOMA s.r.o., Olbrachtova 919/27, 911 01 Trenčín 36335631 Mgr. Alžbeta Zacharová, vedúci strediska logistiky
16.3.2017 169221 Metrologické služby, kalibrácia meradiel 110.00 € SM-Lab s.r.o., Boleráz 328, 919 08 Boleráz 47594489 František Szabo, vedúci strediska logistiky
16.3.2017 169343 Kalibrácia dvojitých tlakomerov vzduchu 103.35 € Železničné opravovne a strojárne, Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen 1 31615783 Ondrej Príšin, vedúci strediska logistiky
15.3.2017 169112 Servis s výmenou náplne pre WE115 200L 720.00 € QTS SLOVAKIA, spol. s r.o., Cintorínska 463, 952 01 Vráble 34096230 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.3.2017 169115 Metrologické služby, kalibrácia meradiel 189.20 € Železničné opravovne a strojárne, Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen 1 31615783 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.3.2017 169118 Údržba a opravy strojov,zar.,nár., mer. 633.80 € TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, 940 01 Nové Zámky 31410936 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.3.2017 169121 Metrologické služby, kalibrácia meradiel 145.20 € Železničné opravovne a strojárne, Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen 1 31615783 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.3.2017 169133 Metrologické služby, kalibrácia meradiel 13.20 € Železničné opravovne a strojárne, Môťovská cesta 259/11, 960 03 Zvolen 1 31615783 František Szabo, vedúci strediska logistiky
15.3.2017 169134 Tesnenie gum. tvarové CM 3301 40.00 € ŽOS TRADING s.r.o., Dielenská kružná 2, 038 61 Vrútky 31574653 Ing. Iveta Vaňková, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore