OBJEDNÁVKY OD 1.1. 2015

vyhľadávač objednávok

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
31.12.2015 133579 Čistič nafty jednostupňový 2-DS-2438N 276.80 € Železniční dodávatelská s.r.o., Stará Spojovací 2263/9, 190 00 Praha 9 27181081 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
31.12.2015 133600 Lak asfaltový antikor. KONKOR 500 b. 9kg 66.00 € MONAL - BBG s.r.o., Broskyňová 8, 811 03 Bratislava 1 31368671 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
31.12.2015 133619 Kvapalina odmasť. a odstraň.biolog.4,50L 396.00 € PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o., I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď 44797338 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
31.12.2015 133658 Puzdro rozperné 458.0.806.12.002 282.00 € VAZO, s.r.o., Slnečná 1105, 908 41 Šaštín - Stráže 36250350 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
31.12.2015 133680 Púzdro izolačné ASWPr 110-01/B 210.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Ondrej Príšin, vedúci strediska logistiky
30.12.2015 133510 Rekonštrukcia koľaje č.28 31891.19 € Koľajové a dopravné stavby, Krivá 23, 040 01 Košice 1 31721401 Ing. Pavol Gábor, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Ľubomír Húska, podpredseda predstavenstva
30.12.2015 133550 Tlač novín Železničné ozveny 1012.50 € DMC, s.r.o., Riečna 2541/3, 942 01 Šurany 36777455 Ing. Pavol Gábor, generálny riaditeľ, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
30.12.2015 133551 Aktuálna verzia NEIS PZ V2016 34.70 € SPIRIT - informačné systémy, a.s., Kubániho 14, 811 04 Bratislava 31345565 Ing. Pavol Gábor, generálny riaditeľ, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
30.12.2015 133596 Nexthink Baseline Service 9500.00 € PosAm, spol. s r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava 3 31365078 Ing. Pavol Gábor, generálny riaditeľ, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
30.12.2015 133624 Tlačiareň MFZ Canon i sensys MF6140 dn 267.50 € FOCUS COMPUTER s.r.o., Dominikánske námestie 35, 040 01 Košice 1 36188778 Mgr. Margita Keruľová, vedúci strediska logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5

 

Archív objednávok

Objednávky
od 1. januára 2018

Objednávky
od 1. januára 2017

Objednávky
od 1. januára 2016

Objednávky
od 1. januára 2015

Objednávky
od 1. januára 2014

Objednávky
od 1. januára 2013

Objednávky
od 1. januára 2012

 Kliknutím na ikonu zobrazíte objednávky za príslušný rok

^ Hore