OBJEDNÁVKY OD 1.1. 2014

vyhľadávač objednávok

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
31.12.2014 107545 reklamná plocha na prostriedku MHD 2.62 € Dopravný podnik mesta Košice, a.s.,Bardejovská 6,043 29 Košice 11 31701914 Mgr. Jozef Schmidt, riaditeľ úseku obchodu, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
31.12.2014 107552 Riedidlo C-6000 216.00 € CHEMOLAK, a.s. Továrenská 7 919 04 Smolenice 31411851 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
31.12.2014 107559 polep 2 ks električiek na MHD Košice 302.00 € PM trade & commercial s.r.o.,Stará31/9 ,055 61Jaklovce 47965088 Mgr. Jozef Schmidt, riaditeľ úseku obchodu, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
31.12.2014 107562 Olej tmavý Paramo 74.25 € MADAST s.r.o. Ovsištské námestie 1 85104 Bratislava 36610674 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
31.12.2014 107563 Olej silikonový- spraj 53.70 € MADAST s.r.o. Ovsištské námestie 1 85104 Bratislava 36610674 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
31.12.2014 107570 Olej prevodový 480.70 € MADAST s.r.o. Ovsištské námestie 1 85104 Bratislava 36610674 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
31.12.2014 107581 Olej transformátový 1000.00 € Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava 31322832 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
31.12.2014 107602 Odmasťovač čistič 817.20 € INOVATION Slovakia, s.r.o. Budovateľská 63 080 01 Prešov 31701892 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
31.12.2014 107603 Prostriedok čistiaci 335.80 € RETECH SK,spol.s.r.o. hlavná 776/111 077 01 Kráľovský Chlmec 36195685 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
31.12.2014 107685 Brzdič DAKO 913.00 € ŽOS Vrútky a.s. , Dielenska kružná 2 , 038061 Vrútky 31615619 Szabo František vedúci strediska logistiky Nové Zámky
Prvá strana 1 2 3 4 5

 

Archív objednávok

Objednávky
od 1. januára 2018

Objednávky
od 1. januára 2017

Objednávky
od 1. januára 2016

Objednávky
od 1. januára 2015

Objednávky
od 1. januára 2014

Objednávky
od 1. januára 2013

Objednávky
od 1. januára 2012

 Kliknutím na ikonu zobrazíte objednávky za príslušný rok

^ Hore