OBJEDNÁVKY OD 1.1. 2013

vyhľadávač objednávok

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
31.12.2013 82715 Kvapalina odmasťovacia 198.00 € PRO - TEC Slovakia, spol . s r.o. I. Krasku 2464/38 926 01 Sereď 44797338 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82721 Kvapalina odmasťovacia 235.20 € PRO - TEC Slovakia, spol . s r.o. I. Krasku 2464/38 926 01 Sereď 44797338 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82722 Profil gumový 948.00 € ŽOS Trading s.r.o. Dielenská kružna 2 038 61 Vrútky 31574658 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82713 Doska klzna 141.30 € ŽOS Trading s.r.o. Dielenská kružna 2 038 61 Vrútky 31574658 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82649 Jednotka riadiaca 687.02 € ŽOS Trading s.r.o. Dielenská kružna 2 038 61 Vrútky 31574658 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82782 Púzdro gumové 581.20 € ŽOS Trading s.r.o. Dielenská kružna 2 038 61 Vrútky 31574658 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82718 Kotúč lanový 540.00 € BRAMA - SK ,s.r.o. Ruppeldtová 9 036 01Martin 36394670 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82783 Žiarovka 24V 100.00 € BRAMA - SK ,s.r.o. Ruppeldtová 9 036 01Martin 36394670 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82738 Spoj konektorový 230.00 € BRAMA - SK ,s.r.o. Ruppeldtová 9 036 01Martin 36394670 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
31.12.2013 82751 Prostriedok čistiaci 14.00 € DeLUX ZPS s.r.o. 1.mája 939 952 01 Vráble 35934590 Mgr Alžbeta Zacharová , vedúca strediska logistiky Sekcia logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5

 

Archív objednávok

Objednávky
od 1. januára 2018

Objednávky
od 1. januára 2017

Objednávky
od 1. januára 2016

Objednávky
od 1. januára 2015

Objednávky
od 1. januára 2014

Objednávky
od 1. januára 2013

Objednávky
od 1. januára 2012

 Kliknutím na ikonu zobrazíte objednávky za príslušný rok

^ Hore