Objednávky od 1.1.2012

Dátum - dátum vyhotovenia objednávky, Číslo - číslo objednávky, Popis - popis objednaného plnenia, Hodnota bez DPH - celková hodnota objednaného plnenia bez DPH v sume, ako je uvedená na objednávke alebo maximálna odhadovaná hodnota objednaného plnenia. Dodávateľ - obchodné meno dodávateľa objednaného plnenia, adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, IČO – IČO dodávateľa ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, Podpis - meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby, ktorá podpísala objednávku za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s.. 
Obchodné podmienky ZSSK na služby, Obchodné podmienky ZSSK na tovary

Dátum Číslo Popis Hodnota bez DPH Dodávateľ IČO Podpis
28.12.2012 61251 Rozšírenie licencie ESET 15730.00 € AutoCont SK a.s. Einsteinova 24 851 01 Bratislava 5 36396222 Ing. Miloš Slávik, riaditeľ úseku údržby a Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
28.12.2012 61253 Licencia SAP 16387.50 € SAP Slovensko s.r.o. Plynárenská 7/A 821 09 Bratislava 35737328 Ing. Miloš Slávik, riaditeľ úseku údržby a Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
28.12.2012 61267 Ekonomický a stavebný softvér CENKROS plus 756.75 € KROS a.s. A.Rudnaya 21 010 01 Žilina 31635903 Ing. Miloš Slávik, riaditeľ úseku údržby a Ing. Eva Surovičová, riaditeľka sekcie logistiky
28.12.2012 61087 Kryt PIACRYL 140.00 € BRAMA-SK, s.r.o., Priehradka 4,036 01 Martin 36394670 Ing. Miloš Slávik, riaditeľ Úseku údržby, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka Sekcie logistiky
21.12.2012 61179 Čistenie ŽKV Bratislava , Žilina, Košice, Zvolen 399000.00 € EUROCLEAN s.r. o. Krížková 9 811 04 Bratislava 44477881 Ing. Pavol Gábor, predseda prestavenstva a Ing. Ľubomír Húska, podpredseda predstavenstva
20.12.2012 58396 Stykač vzduchový 398.00 € BRAMA - SK, s.r.o., Ruppeldtova 9, 036 01 Martin 36394670 Ing. Jaroslav Gudába, riaditeľ Úseku služieb, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka Sekcie logistiky
20.12.2012 58784 Spojka spáj. Iz. 1021.00 € INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, 080 01 Prešov 31701892 Ing. Miloš Slávik, riaditeľ Úseku údržby, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka Sekcie logistiky
20.12.2012 60006 Sawaloom, sawafill 453.00 € Brnenská továrna plstí, s.r.o.,Zábrdovická 25/2, 615 00 Brno 26236656 Ing. Jaroslav Gudába, riaditeľ Úseku služieb, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka Sekcie logistiky
20.12.2012 60252 Krytka 213.50 € BRAMA-SK, s.r.o., Priehradka 4,036 01 Martin 36394670 Ing. Miloš Slávik, riaditeľ Úseku údržby, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka Sekcie logistiky
20.12.2012 60364 Spojka k tachodynamku 48.00 € SKD TRADE, a.s., Kolbenova 917/5d, 190 00 Praha 15269507 Ing. Jaroslav Gudába, riaditeľ Úseku služieb, Ing. Eva Surovičová, riaditeľka Sekcie logistiky
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore