Faktúry od 1. januára 2017

Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zoznam obsahuje: 

  • faktúry doručené v roku 2016 a uhradené v roku 2017, ale sú z roku 2016
  • faktúry z roku 2017, doručené a uhradené v roku 2017
Evidenčné číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Hodnota s DPH v EUR Číslo objednávky Zmluva Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa
101547 nafta 13417.57 € 164519 4600000581 30.1.2017 SLOVNAFT, a s Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava 2
101546 brzdič-renovácia 208.75 € 158447 4600002435 27.1.2017 ŽOS Vrútky a s Dielenská Kružná 2 , 038 61 Vrútky
101545 nafta 12278.77 € 164519 4600000581 30.1.2017 SLOVNAFT, a s Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava 2
101544 nafta Cargo 197983.57 € 165190 13.1.2017 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a s Drieňová 24 , 820 09 Bratislava
101543 zdrav. materiál 27.39 € 163497 31.1.2017 Lekáreň Kolečko, s r o Hálkova 3 , 010 01 Žilina
101542 prevodovky 2027.02 € 160628 4600002474 30.1.2017 ŽOS Vrútky a s Dielenská Kružná 2 , 038 61 Vrútky
101541 snímač teploty 662.58 € 163982 4600002550 30.1.2017 Auto - Piko, s r o Čačín 72 , 974 01 Čerín
101539 hyg. potreby 453.16 € 163593 4600001118 30.1.2017 BANCHEM, s r o Rybný trh 332/9 , 929 01 Dunajská Streda
101537 bužírky 584.82 € 164208 4600001296 30.1.2017 INOVATION Slovakia, s r o Budovateľská 63 , 080 01 Prešov
101536 uterák,vlhč. utierky 887.98 € 162088 4600001118 30.1.2017 BANCHEM, s r o Rybný trh 332/9 , 929 01 Dunajská Streda
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore