Faktúry od 1. januára 2017

Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zoznam obsahuje: 

  • faktúry doručené v roku 2016 a uhradené v roku 2017, ale sú z roku 2016
  • faktúry z roku 2017, doručené a uhradené v roku 2017
Evidenčné číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Hodnota s DPH v EUR Číslo objednávky Zmluva Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa
110638 svietidlo 277.20 € 173021 27.4.2017 SLS - TECHNACO, s.r.o. Sasinkova 37 , 010 01 Žilina 1
110637 matica 3.54 € 172869 4600002640 28.4.2017 EKOTHERMA TRNAVA, s.r.o. Mikovíniho 2 , 917 01 Trnava
110636 motorček 424.12 € 171681 27.4.2017 ŽOS TRADING s.r.o. Dielenská kružná 2 , 038 61 Vrútky
110635 oko káblové 209.59 € 167249 4600002456 27.4.2017 ŽOS TRADING s.r.o. Dielenská kružná 2 , 038 61 Vrútky
110633 tesnenie 8806.85 € 168096 4600002699 27.4.2017 ŽOS TRADING s.r.o. Dielenská kružná 2 , 038 61 Vrútky
110632 svietidlo 3157.70 € 166934 27.4.2017 ŽOS TRADING s.r.o. Dielenská kružná 2 , 038 61 Vrútky
110631 svietidlo 1044.25 € 170575 27.4.2017 ŽOS TRADING s.r.o. Dielenská kružná 2 , 038 61 Vrútky
110630 tesnenie 553.55 € 171042 27.4.2017 ŽOS TRADING s.r.o. Dielenská kružná 2 , 038 61 Vrútky
110629 batéria 476.16 € 172012 27.4.2017 MURTEL spol. s r. o. Radničné námestie 1 , 821 05 Bratislava 2
110628 piesok zliev. 1153.32 € 171404 4600002650 28.4.2017 KERKOSAND spol. s r.o. 906 07 Šajdíkove Humence 134
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore