Faktúry od 1. januára 2016

Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zoznam obsahuje: 

  • faktúry doručené v roku 2015 a uhradené v roku 2016, ale sú z roku 2015
  • faktúry z roku 2016, doručené a uhradené v roku 2016
Evidenčné číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Hodnota s DPH v EUR Číslo objednávky Zmluva Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa
135866 mimor.technické prehl. 57.85 € 131764 4600002342 28.12.2016 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24 , 820 09 Bratislava
135851 revízna oprava 29-70009-2 126722.62 € 162511 4600002975 29.12.2016 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 , 038 61 Vrútky
135850 IM záclona plis.OV 29 70 11840.00 € 158749 29.12.2016 MSV interier s.r.o. Tovární 894 , 742 13 Studénka
135849 IM stolík dlhý do OV 2970 35280.00 € 158722 29.12.2016 MSV interier s.r.o. Tovární 894 , 742 13 Studénka
135848 IM koše do OV 29 70 12596.00 € 158733 29.12.2016 MSV interier s.r.o. Tovární 894 , 742 13 Studénka
135847 hlavná oprava 362.009-3 366265.50 € 162163 4600000739 29.12.2016 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 , 038 61 Vrútky
135846 IM čalún.vozňa 29 70 020 6100.00 € 158798 29.12.2016 MSV interier s.r.o. Tovární 894 , 742 13 Studénka
135845 oprava pozár.DMJ 861.0077 24066.55 € 161554 4600002973 22.12.2016 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 , 038 61 Vrútky
135844 oprava R1 85-70002-8 22841.40 € 162509 4600002975 29.12.2016 ŽOS Vrútky a.s. Dielenská Kružná 2 , 038 61 Vrútky
135843 IM čalúnenie vozňa 29-70 6100.00 € 158798 29.12.2016 MSV interier s.r.o. Tovární 894 , 742 13 Studénka
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore