Faktúry od 1. januára 2015

Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zoznam obsahuje: 

  • faktúry doručené v roku 2015 a uhradené v roku 2015, ale sú z roku 2014
  • faktúry z roku 2015, doručené a uhradené v roku 2015
Evidenčné číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Hodnota s DPH v EUR Číslo objednávky Zmluva Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa
134580 krokosvorka 28.80 € 131195 4600001258 21.12.2015 VEREX Žilina, a.s. IČO 36405957 M.Rázusa 13A , 010 01 Žilina
134561 čerpadlo 246.00 € 132327 11.12.2015 SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO 36527980 Zvolenská cesta 14/1769 , 974 01 Banská Bystrica 5
134496 tmel 482.40 € 133113 22.12.2015 RETECH SK, spol. s r.o. IČO 36195685 Hlavná 776/111 , 077 01 Kráľovský Chlmec
134317 mirel-renovácia 433.09 € 130819 4600001923 18.12.2015 HMH, s.r.o. IČO 31356273 Tavarikova osada 39 , 841 02 Bratislava 4
134211 pokl.doklady z CD 250.80 € 21.12.2015 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO 31338976 ul.29.augusta 1/A , 814 80 Bratislava 1
134083 termostat 130.00 € 130551 4600002274 18.12.2015 Železniční dodávatelská s.r.o. IČO 27181081 Stará Spojovací 2263/9 , 190 00 Praha 9
134069 email syntetický 152.83 € 130150 4600000994 17.12.2015 MONAL - BBG s.r.o. IČO 31368671 Broskyňová 8 , 811 03 Bratislava 1
134068 obloženie brzdové 14316.00 € 130159 4600001715 16.12.2015 Becorit GmbH HRB 4250 Rumplerstrasse 6-10 , 45659 Recklinghausen
134067 oprava regulátora 449.00 € 127327 4600000597 14.12.2015 DAKO - CZ, a.s. IČO 46505091 Budovatelů 323 , 538 43 Třemošnice
134023 pružina,pásik identifikačný 2700.00 € 127302 14.12.2015 TRINITES s.r.o. IČO 45558256 , 919 09 Bohdanovce nad Trnavou 405
Prvá strana 1 2 3 4 5
^ Hore