Faktúry od 1. januára 2015

Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zoznam obsahuje: 

  • faktúry doručené v roku 2015 a uhradené v roku 2015, ale sú z roku 2014
  • faktúry z roku 2015, doručené a uhradené v roku 2015
Evidenčné číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Hodnota s DPH v EUR Číslo objednávky Zmluva Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa
134580 krokosvorka 28.80 € 131195 4600001258 21.12.2015 VEREX Žilina, a.s. IČO 36405957 M.Rázusa 13A , 010 01 Žilina
134561 čerpadlo 246.00 € 132327 11.12.2015 SIGMA SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO 36527980 Zvolenská cesta 14/1769 , 974 01 Banská Bystrica 5
134496 tmel 482.40 € 133113 22.12.2015 RETECH SK, spol. s r.o. IČO 36195685 Hlavná 776/111 , 077 01 Kráľovský Chlmec
134317 mirel-renovácia 433.09 € 130819 4600001923 18.12.2015 HMH, s.r.o. IČO 31356273 Tavarikova osada 39 , 841 02 Bratislava 4
134211 pokl.doklady z CD 250.80 € 21.12.2015 Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. IČO 31338976 ul.29.augusta 1/A , 814 80 Bratislava 1
133656 zab.prac.porady 12/15 709.75 € 131371 14.12.2015 Adriana Miháliková IČO 37248995 Hollého 22 , 920 42 Červeník
133442 elektrina 12/15 Čadca zás. 29.09 € 69785 14.12.2015 ŽSR - Generálne riaditeľstvo IČO 31364501 Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 1
131734 kalibr.meradiel-SPO ZV 47.52 € 129798 30.11.2015 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. IČO 31615783 Môťovská cesta 259/11 , 960 03 Zvolen 1
124666 sprej 90.72 € 125009 4600000995 17.9.2015 Lankwitzer Slovensko, s.r.o. IČO 36048330 Hlavná 194/36 , 981 01 Hnúšťa
123535 opr.tlak.vzduchu Fiľakovo 124.02 € 124004 9.9.2015 Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s. IČO 31615783 Môťovská cesta 259/11 , 960 03 Zvolen 1
Prvá strana 1 2
^ Hore