Faktúry od 1. januára 2014

Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zznam obsahuje: 

  • faktúry doručené v roku 2014 a uhradené v roku 2014, ale sú z roku 2013
  • faktúry z roku 2014, doručené a uhradené v roku 2014
Evidenčné číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Hodnota s DPH v EUR Číslo objednávky Zmluva Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa
131080 striedač-renovácia 526.80 € 100778 4600001061 28.11.2014 EVPÚ a.s. IČO 31562507 Trenčianska 19 , 018 51 Nová Dubnica
129592 ubyt.Hrbáčkova 20700.00 € 79858 13.11.2014 Jarmila Hrbáčková IČO 75911043 č.d. 139 , 696 76 Louka
129577 rozbitie izolačného skla 81.87 € 11.11.2014 ŽSR - Generálne riaditeľstvo IČO 31364501 Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 1
111654 elektrina 5/14 BA 9.97 € 15.5.2014 ŽSR, Železničná energetika IČO 31364501 Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 1
^ Hore