Faktúry od 1. januára 2014

Evidenčné číslo faktúry - poradové číslo, pod ktorým je zaevidovaná v SAP po prijatí faktúry, Popis faktúrovaného plnenia - popis plnenia z faktúry, Hodnota s DPH v EUR - čiastka z faktúry prepočítaná na EUR, Číslo objednávky – číslo objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, Zmluva – číslo zmluvy podľa interného čísla, ak faktúra súvisí so zmluvou, Dátum doručenia faktúry - dátum prijatia faktúry, Názov dodávateľa - obchodné meno dodávateľa (vrátane jeho IČO), ak ho má dodávateľ pridelené, Adresa - adresa sídla alebo miesta podnikania dodávateľa, resp. adresa trvalého pobytu fyzickej osoby.
Zznam obsahuje: 

  • faktúry doručené v roku 2014 a uhradené v roku 2014, ale sú z roku 2013
  • faktúry z roku 2014, doručené a uhradené v roku 2014
Evidenčné číslo faktúry Popis faktúrovaného plnenia Hodnota s DPH v EUR Číslo objednávky Zmluva Dátum doručenia faktúry Názov dodávateľa Adresa
131080 striedač-renovácia 526.80 € 100778 4600001061 28.11.2014 EVPÚ a.s. IČO 31562507 Trenčianska 19 , 018 51 Nová Dubnica
129592 ubyt.Hrbáčkova 20700.00 € 79858 13.11.2014 Jarmila Hrbáčková IČO 75911043 č.d. 139 , 696 76 Louka
129577 rozbitie izolačného skla 81.87 € 11.11.2014 ŽSR - Generálne riaditeľstvo IČO 31364501 Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 1
125652 odevy 205.20 € 95686 6.10.2014 DeLUX - SM, s.r.o. IČO 31427855 1.mája 939 , 952 01 Vráble
124305 tyristor 561.60 € 98145 19.9.2014 ZTS ELTOP spol. s r.o. IČO 31598501 Mierové námestie 24 , 018 51 Nová Dubnica
123829 náhradná autob.preprava 109.20 € 99907 16.9.2014 SAD Prešov, a.s. IČO 36477125 Košická 2 , 080 69 Prešov 1
122576 ventil 978.24 € 96456 5.9.2014 BRAMA - SK, s.r.o. IČO 36394670 Ruppeldtova 9 , 036 01 Martin
111654 elektrina 5/14 BA 9.97 € 15.5.2014 ŽSR, Železničná energetika IČO 31364501 Klemensova 8 , 813 61 Bratislava 1
^ Hore