Cenník vnútroštátnych lôžkových a ležadlových lístkov


Cenník lôžkových a ležadlových lístkov vo vnútroštátnej preprave

Lôžkové lístky 

Ležadlové lístky

2. trieda 

1. trieda 

1. trieda

4 - miestne

6 - miestne

Triple 

Double 

Single

8 € / 12 €*

12 €

25 €

6 € / 9 €*

5 € / 8 €*

V cene je zahrnutá 20 % DPH.

*cena pre cestujúceho využívajúceho nárok na bezplatnú prepravu

Cestovné za precestovanú vzdialenosť sa platí osobitne od lôžkového a ležadlového lístka.

Výhodnejšie cestovné môžete získať s ponukou SLOVAK EXPRES.

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.