Služby v lôžkových a ležadlových vozňoch

V lôžkových vozňoch máte k dispozícii občerstvenie alebo nápoj a hygienický balíček. Súčasťou výbavy je umývadlo s tečúcou vodou. Prinášame podrobný prehľad služieb v jednotlivých triedach. Uvedené informácie platia pre vnútroštátne vlaky a medzištátne vlaky do Českej republiky a Rakúska, kde služby prevádzkujeme v spolupráci s partnerskou spoločnosťou Wagon Slovakia Košice.  

Vozne WLABmee na snímke a vo fotogalérii sa používajú najmä v nočných vlakoch do Českej republiky. Foto: Wagon Slovakia Košice a ZSSK.

Súvisiace články

Lôžkové vozne

Lôžkové vozne sú komfortnejšie a vopred upravené na spanie. Majú osobitné kupé pre mužov a osobitné kupé pre ženy (skupiny však môžu cestovať spolu).

Single

(Lôžko pre jedného cestujúceho v kupé. Platí s lístkom 1. triedy, v medzištátnej preprave do Českej republiky aj s lístkom 2. triedy)

Poskytujeme

 • káva alebo čaj
 • minerálna voda 0,5 l
 • raňajkový balíček
 • hygienický balíček + voda na ústnu hygienu
 • jednorazové papuče
 • budenie najneskôr 30 minút pred cieľovou stanicou
 • pomoc pri nástupe a výstupe
 • úschova cestovných dokladov počas cesty
 • ustielanie lôžok už pred nástupom

Double

(Lôžko pre dvoch cestujúcich v kupé. Muži a ženy cestujú oddelene, pár však môže cestovať aj spolu. V medzištátnej preprave platí s lístkom 2. triedy, vo vnútroštátnej preprave platí s lístkom 1. triedy)

Poskytujeme

 • káva alebo čaj
 • croissant
 • minerálna voda 0,5 l
 • hygienický balíček + voda na ústnu hygienu
 • budenie najneskôr 30 minút pred cieľovou stanicou
 • pomoc pri nástupe a výstupe
 • úschova cestovných dokladov počas cesty
 • ustielanie lôžok už pred nástupom

Triple

(Lôžko pre troch cestujúcich v kupé. Muži a ženy cestujú oddelene, skupina však môže cestovať aj spolu. V medzištátnej aj vo vnútroštátnej preprave platí s lístkom druhej triedy)

Poskytujeme

 • káva alebo čaj
 • croissant
 • minerálna voda 0,5 l
 • hygienický balíček + voda na ústnu hygienu
 • budenie najneskôr 30 minút pred cieľovou stanicou
 • pomoc pri nástupe a výstupe
 • úschova cestovných dokladov počas cesty
 • ustielanie lôžok už pred nástupom

Aby sme predišli nedorozumeniam, upozorňujeme cestujúcich, že v lôžkových vozňoch a vo vozňoch 1. triedy s miestami na sedenie nie je možné prepraviť psov.

Ležadlové vozne

Ležadlové vozne majú spoločné kupé pre mužov aj ženy, miesta nie sú vopred upravené na spanie. Hygienické zariadenie vo vozni je vybavené hygienickými potrebami.
Cestujúci v ležadlovom vozni môže obsadiť:

 • 4-miestne kupé, štyria cestujúci v kupé
 • 6-miestne kupé, šesť cestujúcich v kupé


Poskytujeme

 • minerálna voda 0,5 l (v medzištátnej doprave)
 • voda na ústnu hygienu
 • pomoc pri nástupe a výstupe
 • úschova cestovných dokladov počas cesty
 • v medzištátnej preprave v 4-miestnom kupé oddiel pre ženy
 • budenie najneskôr 30 minút pred cieľovou stanicou

Miesta na sedenie

 • možnosť zakúpiť si drobné občerstvenie z lôžkového alebo ležadlového vozňa, ktorý susedí s vozňami na sedenie. Vlakvedúci poskytne asistenciu. Služba nie je k dispozícii medzi 23.00 h a 5.00 h.

Železničná spoločnosť Slovensko spolupracuje pri poskytovaní služieb v lôžkových a ležadlových vozňoch na Slovensku, do Českej republiky a do Rakúska so spoločnosťou Wagon Slovakia Košice (WGS). Uvedené služby platia v spacích vozňoch so službami WGS.

Služby sú dostupné podľa technických a prevádzkových možností. Neposkytnutím doplnkových služieb nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie cestovného (ani jeho časti) ani sumy zaplatenej za miestenku.

Služby v ďalších vlakoch

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.