Vaša cesta sa nemusí začínať na poslednú chvíľu

Užívajte si odpočinok čo najskôr! V Bratislave, Košiciach, Prešove, Humennom alebo v Prahe ponúkame možnosť nastúpiť do nočných vlakov aj 45 minút pred ich pravidelným odchodom.  Prinášame vám krátky prehľad.

Z Bratislavy do Košíc a Humenného (R 615 Zemplín)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Bratislava hl. st.

23:00

23:43

Košice

5:44

6:03

Humenné

7:50

Z Bratislavy do Prešova cez Zvolen a Košice (R 801 Poľana)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Bratislava - Nové Mesto

22:20

22:51

Bratislava hl. st.

22:59

23:49

Košice

6:48

7:07

Prešov

7:39

Z Humenného a Košíc do Bratislavy (R 614/17614 Zemplín)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Humenné

21:20

21:54

Košice

23:25

23:45

Bratislava hl. st.

6:09/6:03

Z Prešova cez Košice a Zvolen do Bratislavy (R 800 Poľana)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Prešov

20:40

21:27

Košice

21:58*

22:20

Bratislava hl. st.

5:25

5:57**

Bratislava - Nové Mesto

6:05

 ** Do vozňov č. 9, 10 a 11, ktoré zaraďujeme do vlaku až v Košiciach, je možné nastúpiť až po ich pripojení.

**Z vozňov 9, 10 a 11, ktoré končia jazdu už v Bratislave hl. st., je potrebné vystúpiť hneď po príchode vlaku.

  • do priameho lôžkového vozňa z Košíc do Bratislavy vo vlaku EN 442 Slovakia a RR 704 Polom s pravidelným odchodom 22:07 z Košíc je možné v Žiline nastupovať od 1:36. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné informovať pokladníka ZSSK (ktorý si vyžiada súhlas od výpravcu),

  • do priameho lôžkového vozňa z Bratislavy vo vlaku RR 717 Dubeň a EN 443 Slovakia s pravidelným odchodom o 20:03 z Bratislavy je možné v Žiline nastupovať od 22:54. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné informovať pokladníka ZSSK (ktorý si vyžiada súhlas od výpravcu).

Medzištátne vlaky

Z Humenného cez Košice do Prahy (EN 442 Slovakia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Humenné

19:46

Košice

21:28

22:07

Žilina

1:16

1:38

Praha hl. n.

8:21

*do priameho vozňa číslo 13 do Bratislavy je možné nastupovať až po jeho zaradení do vlaku, do vozňov číslo 364 a 365 je možné nastupovať pri autorampe a potom až po ich zaradení do vlaku

Z Košíc do Prahy a do Viedne (EN 444 Bohemia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Košice

20:00

20:35

Praha hl. n.

7:37

7:57

Z Prahy do Košíc a Humenného (EN 443 Slovakia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Praha hl. n.

21:45

22:19

Košice

8:25

9:01*

Humenné

10:33

*z vozňov 364 a 365 je možné vystupovať do 8:30 a potom až pri autorampe

Z Prahy do Košíc (EN 445 Bohemia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Praha hl. n.

23:19

23:39

Košice

9:08

9:12*

*z vozňov 365, 364 je možný výstup do 9:12 h

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.