Do nočných vlakov nemusíte nastupovať tesne pred odchodom

Užívajte si odpočinok čo najskôr! V Bratislave, Košiciach, Prešove, Humennom alebo v Prahe ponúkame možnosť nastúpiť do nočných vlakov aj 45 minút pred ich pravidelným odchodom.  Prinášame vám krátky prehľad.

Informácia je aktuálna od 11. júna 2017.

Vnútroštátne vlaky

Z Bratislavy do Košíc a Humenného (R 615 Zemplín)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Bratislava hl. st.

23:00

23:45

Košice

5:49

6:03

Humenné

7:50

Z Bratislavy do Prešova cez Zvolen a Košice (R 801 Poľana)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Bratislava - Nové Mesto

22:20

22:51

Bratislava hl. st.

22:59

23:49

Košice

6:48

7:05

Prešov

7:41

Z Humenného a Košíc do Bratislavy (R 614/17614 Zemplín)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Humenné

21:20

21:54

Košice

23:25

23:45

Bratislava hl. st.

6:05 (R 17614) / 6:11 (R 614)

Z Prešova cez Košice a Zvolen do Bratislavy (R 800 Poľana)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Prešov

20:40

21:27

Košice

21:58*

22:20

Bratislava hl. st.

5:25

5:57**

Bratislava - Nové Mesto

6:05

6:20

 *Do vozňov 9, 10 a 381, ktoré zaraďujeme do vlaku až v Košiciach, je možné nastúpiť až po ich pripojení.

**Z vozňov 9 a 10 je potrebné vystúpiť hneď po príchode vlaku

  • do priameho lôžkového vozňa z Bratislavy do Košíc v regionálnom rýchliku RR 717 Dubeň s odchodom o 19:55 z Bratislavy hl. st. je možné nastupovať od 19:40 h.

  • do priameho lôžkového vozňa z Košíc do Bratislavy vo vlaku EN 442 Bohemia a RR 704 Polom s pravidelným odchodom 22:08 z Košíc je možné v Žiline nastupovať od 0:15. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné informovať pokladníka ZSSK.

Medzištátne vlaky

Z Košíc do Prahy (EN 444 Slovakia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Košice

19:50

20:24

Žilina

23:50*

0:12

Praha hl. n.

6:33

7:15

*do priameho lôžkového vozňa č. 378 zo Zvolena do Prahy je možné nastúpiť od 21:06 do 21:16 h.

Z Humenného cez Košice do Prahy (EN 442 Bohemia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Humenné

19:46

Košice

21:28*

22:08

Žilina

1:15

1:34

Praha hl. n.

7:22

7:42

*do priameho lôžkového vozňa 379 z Kyjeva a do priameho vozňa číslo 13 do Bratislavy je možné nastupovať až po jeho zaradení do vlaku, do vozňov číslo 363 a 364 je možné nastupovať pri autorampe a potom až po ich zaradení do vlaku

Z Prahy do Košíc (EN 445 Slovakia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Praha hl. n.

20:27

22:00

Žilina

4:14

Košice

7:41

7:45*

*z vozňov 363 a 364 je možné vystupovať do 7:45 a potom až pri autorampe

Z Prahy do Košíc a Humenného (EN 443 Bohemia)

stanica

nástup od

pravidelný odchod

pravidelný príchod

výstup do

Praha hl. n.

22:35

23:09

Žilina

5:14

Košice

8:39

8:55*

Humenné

10:33

*z vozňa 379 je možné vystupovať len do 8:45 h.

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.