Miestenky, lôžka a ležadlá v medzištátnej preprave

Ceny lôžkových a ležadlových lístkov Slovensko - Česká republika

                 Cena

Ležadlový lístok

v kupé so 4 miestami

9 €

v kupé so 6 miestami

6 €

Lôžkový lístok

Single (jednomiestne kupé)

42 €

Double (dvojmiestne kupé)

18 €

Triple (trojmiestne kupé)

12 €

Uvedené ceny nezahŕňajú cestovné. Kliknite na informácie o výhodných ponukách cestovného do Českej republiky.

TIP: Ušetrite s ponukou EUROPA EXPRES na nočné vlaky do Českej republiky, ktorá zahŕňa aj cestovné.

Ceny v priamych vozňoch Budapešť-Bratislava-Břeclav-Varšava/Krakov

Cena zo SR do Krakova

Cena zo SR do Varšavy

Ležadlový lístok

v kupé so 4 miestami

14,00 €

16,10 €

v kupé so 6 miestami

9,40 €

11,90 €

Lôžkový lístok

Single (jednomiestne kupé, len k lístku do 1. triedy)

49,00 €

58,10 €

Double (dvojmiestne kupé)

23,10 €

30,80 €

Triple (trojmiestne kupé)

16,10 €

22,40 €

Uvedené ceny nezahŕňajú cestovné. Kliknite na informácie o výhodných ponukách cestovného do Poľska.


Ceny Slovensko - Nemecko (vlak EN 476/477 Metropol Budapešť-Bratislava-Praha-Berlín)

                 Cena

Ležadlový lístok

v kupé so 4 miestami

21 €

v kupé so 6 miestami

15 €

Lôžkový lístok

Single (jednomiestne kupé, len k lístku do 1. triedy)

91 €

Double (dvojmiestne kupé)

39 €

Triple (trojmiestne kupé)

26 €

Uvedené ceny nezahŕňajú cestovné. Kliknite na informácie o výhodných ponukách cestovného do Nemecka.

TIP: Ušetríte s ponukou BERLIN ŠPECIÁL.

Ceny v priamych vozňoch Bratislava - Ľvov - Kyjev

Bratislava - Ľvov

Bratislava - Kyjev

Lôžkový lístok

Single (jednomiestne kupé, len k lístku do 1. triedy)

48 €

60 €

Double (dvojmiestne kupé)

24 €

30 €

Triple (trojmiestne kupé)

16 €

20 €

Uvedené ceny nezahŕňajú cestovné. Kliknite na informácie o výhodných ponukách cestovného na Ukrajinu.

Ceny v priamom vozni Košice - Viedeň

celý

zľavnený

detský

príplatok

lôžko v 3-miestnom kupé Triple

39,90 €

33,90 €

25,90 €

17,00 €

lôžko v 2-miestnom kupé Double

55,90 €

47,90 €

36,90 €

23,00 €

lôžko v 1-miestnom kupé Single

79,90 €

71,90 €

-

47,00 €

Uvedené ceny zahŕňajú cestovné aj lôžko. Bližšie informácie otvoríte kliknutím.

TIP:  Ušetríte s ponukou EUROPA EXPRES WIEN, ktorá tiež zahŕňa cestovné.

Miesta na sedenie

Cenník miesteniek v medzištátnej preprave

 Cena

medzištátne vlaky vychádzajúce zo Slovenska

2 €

medzištátne vlaky tranzitujúce cez Slovensko

2 €

vlaky v rámci Českej republiky (okrem vlakov PENDOLINO na trase Praha - Ostrava hl.n. a späť, kde je cena miestenky 3 €)

2 €

vlaky mimo Slovenska a Českej republiky

3 €

na vlaky EuroNight 476/477 Metropol v preprave do Nemecka (Budapest-Keleti pu - Bratislava hl.st. - Praha hl.n. - Berlin Hbf (tief) a späť)

5 €

Dátum poslednej aktualizácie: 12.09.2017
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.