Ležadlové kupé pre imobilných cestujúcich

Foto: Wagon Service Travel

Vlaky so špeciálnym vozňom

Vybavenie vozňa

  • samostatné dvojležadlové kupé pre imobilného cestujúceho a jeho sprievodcu
  • priestor pre vozík
  • špeciálne upravené WC hneď vedľa kupé
  • klimatizácia
  • elektrické zásuvky
  • možnosť zakúpiť občerstvenie od stevarda

Ako objednať prepravu

Fotogaléria

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.