Trať 190 Košice - Čierna nad Tisou - Čop (UZ)

Osobný vlak z Košíc do Čiernej nad Tisou.

Typy vlakov na linke Košice – Čierna nad Tisou:

Typ vlaku na linke Čop – Čierna nad Tisou:

Trať 191 Michaľany – Medzilaborce mesto

Eurofondová dieselmotorová jednotka 861 z Medzilaboriec sa práve v Humennom mení na regionálny expres do Košíc.

Typ vlaku na linke Humenné – Medzilaborce mesto:

Základný typ vlaku na linke Michaľany – Trebišov - Humenné:

Ďalší typ vlaku:

Typ vlaku na sezónnej linke Medzilaborce - Łupków - Sanok

Trať 193 Prešov – Humenné

Dieselmotorová jednotka 861 získaná pomocou projektu EÚ pred cestou z Prešova do Humenného.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

Trať 194 Prešov – Bardejov

Dieselmotorová jednotka 861 získaná pomocou projektu EÚ pred cestou z Prešova do Bardejova. Momentálne jednotka nie je dočasne na trati nasadzovaná, za čo sa ospravedlňujeme.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

Trať 196 Humenné – Stakčín

Dieselmotorová jednotka 861 získaná pomocou projektu EÚ na zastávke Snina mesto.

Základný typ vlaku:

Ďalšie typy vlakov:

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.