Trať 170 Vrútky - Zvolen

Osobný vlak s vozňami Bdtmee a Bdgtmee na zastávke Banská Bystrica mesto

Modernizované motorové jednotky 813-913.1 Mravce jazdia pred odchodom na Oravu v okolí Zvolena

Základný typ vlaku na linke Zvolen – Banská Bystrica:

Ďalší typ vlaku na linke Zvolen – Banská Bystrica:

Základný typ vlaku na linke Vrútky – Horná Štubňa:

Ďalší typ vlaku na linke Vrútky – Horná Štubňa:

Trať 171 Zvolen – Diviaky

Klasická súprava v Kremnici

Typy vlaku:

Trať 172 Banská Bystrica – Červená Skala

Motorový vlak 812 sa chystá na cestu z Banskej Bystrice do Brezna.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

Trať 173 Margecany – Červená Skala

Modernizovaný motorový vlak 813-913 Bageta na stanici v Margecanoch.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

Trať 174 Brezno – Jesenské

V Tisovci sa stretávajú osobné vlaky z Tisovca a z Rimavskej Soboty. Na oboch jazdia motorové osobné vlaky 812.

Typ vlaku:

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.