OSOBNÉ VLAKY NA TRATIACH 160 až 162

Trať 160 Zvolen - Košice (úsek Zvolen - Jesenské)

 Osobný vlak na linke Zvolen - Fiľakovo radený z vozňov Bdtmee a Bdgtmee.

Základný typ vlaku Zvolen - Fiľakovo: 

Ďalší typ vlaku:

Typ vlaku Fiľakovo – Jesenské – (Rimavská Sobota):

Trať 160 Zvolen - Košice (úsek Moldava nad Bodvou mesto - Košice)

 Motorová jednotka 813-913 Bageta na terminále Moldava nad Bodvou mesto. Foto: Adrian Forrai

Typ vlaku:

Trať 162 Lučenec - Utekáč

 Modernizovaný motorový vlak 813-913 v stanici Kokava nad Rimavicou.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

^ Hore