Trať 160 Zvolen - Košice

Osobný vlak na linke Zvolen - Fiľakovo radený z vozňov Bdtmee a Bdgtmee.

Základný typ vlaku na linke Zvolen - Fiľakovo: 

Ďalší typ vlaku:

Typ vlaku na linke Fiľakovo – Jesenské – (Rimavská Sobota):

Motorová jednotka 813-913 Bageta na terminále Moldava nad Bodvou mesto. Foto: Adrian Forrai

Typ vlaku na linke Košice – Moldava nad Bodvou mesto:

162 Lučenec – Utekáč

Modernizovaný motorový vlak 813-913 v stanici Kokava nad Rimavicou.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia