Trať 160 Zvolen - Košice

Osobný vlak na linke Zvolen - Fiľakovo radený z vozňov Bdtmee a Bdgtmee.

Základný typ vlaku na linke Zvolen - Fiľakovo: 

Ďalší typ vlaku:

Typ vlaku na linke Fiľakovo – Jesenské – (Rimavská Sobota):

Motorová jednotka 813-913 Bageta na terminále Moldava nad Bodvou mesto. Foto: Adrian Forrai

Typ vlaku na linke Košice – Moldava nad Bodvou mesto:

162 Lučenec – Utekáč

Modernizovaný motorový vlak 813-913 v stanici Kokava nad Rimavicou.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.