Trať 150 Nové Zámky - Zvolen

Osobný vlak z Levíc na konečnej stanici vo Zvolene radený najmä z vozňov Bdt.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

Trať 151 Úľany nad Žitavou – Zlaté Moravce

Motorový osobný vlak 812 v stanici Zlaté Moravce.

Typ vlaku:

Trať 152 Štúrovo – Levice

Motorový vlak 812 v stanici Bíňa.

Typ vlaku:

Trať 153 Čata – Šahy

Motorový vlak 812 v konečnej stanici Šahy.

Typ vlaku

Trať 154 Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Základný typ vlaku:

  • modernizovaná motorová jednotka 813/913.1xx (prenájom od ŽOS Zvolen)
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.