Trať 140 Nové Zámky - Prievidza

"Eurofondová" dieselmotorová jednotka 861 v Nitre.

Základný typ vlaku:

Ďalšie typy vlakov:

Trať 141 Leopoldov – Lužianky – (Nitra)

Dieselmotorová jednotka 861 v stanici Hlohovec.

Základný typ vlaku:

Ďalšie typy vlakov:

  • súprava s vozňami Bt a B

Trať 143 Trenčín – Chynorany

Motorová jednotka 813-913 "Bageta" v stanici Trenčín.

Typ vlaku:

145 Prievidza – Horná Štubňa

Motorový vlak 813-913 "Bageta" v stanici Prievidza.

Základný typ vlaku:

Ďalší typ vlaku:

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.