Trať 130 Bratislava hl. st. - Nové Zámky - Štúrovo

Elektrická poschodová jednotka v Galante

Základný typ vlaku na linke Bratislava – Nové Zámky:

Ďalšie typy vlakov: 

Základný typ vlaku na linke Nové Zámky – Štúrovo:

Ďalšie typy vlakov:

Trať 132 Bratislava-Petržalka - Rajka

Typ vlaku:

  • motorová jednotka 247 GYSEV

Trať 133 Trnava – Galanta

Elektrické poschodové jednotky z projektu EÚ premávajú na trati Trnava - Galanta namiesto starých pantografov.

Typ vlaku:

Trať 135 Nové Zámky – Komárno

Typy vlakov:

Trať 137 Bratislava-Petržalka – Kittsee (ÖBB)

Základný typ vlaku:

  • elektrické vlaky alebo vozne Rakúskych spolkových železníc (ÖBB).
^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.