Trať 127 Žilina - Čadca - Mosty u Jablunkova (ČR)

Osobný vlak zo Žiliny (vpravo) je pripravený vyraziť smerom do Čadce.

Typy vlakov na linke Žilina – Čadca:

Základný typ vlaku na linke Čadca – Mosty u Jablunkova:

Ďalšie typy vlakov:

  • pantografy 460 Českých dráh

128 Čadca – Makov

Modernizovaný motorový vlak 813-913 prichádza do stanice Staškov.

Typ vlaku:

129 Čadca – Skalité – Zwardoń (PKP)

Osobný vlak v stanici Skalité.

Typy vlakov:

^ Hore

Vyhľadanie spojenia

Vyhľadanie spojenia

Železničný dopravca - Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK), s ktorým cestujete, nesie zodpovednosť za vašu prepravu a prepravu vašej batožiny a musí rešpektovať vaše práva, ktoré vám vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 1371/2007/ES o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave.
Pre vnútroštátnu diaľkovú železničnú osobnú prepravu boli ZSSK Ministerstvom dopravy a výstavby SR udelené výnimky z plnenia niektorých ustanovení.